Kategorija: Razpisi

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Občina Radeče objavlja obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju Direktor Občinske uprave Občine Radeče.  Obvestilo o končanem javnem natečaju – 2.10.2019

Ugotovitvena odločba

Občina Radeče v upravni zadevi formalne ureditve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena objavlja ugotovitveno odločbo, ki je priložena spodaj: Ugotovitvena odločba 1823-2 k.o. Svibno

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Radeče objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče – vsebina je priložena spodaj: Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

PRILAGAJANJE