Podžupan

Arhiv: Podžupanja v letih 2006 do 2010
Arhiv: Podžupanja v letih 2010 do 2012
Arhiv: Podžupan v letih 2012 do 2014
Arhiv: Podžupan v letih 2014 do 2018


Janez.Presicek

Janez Prešiček

Izvoljen na listi Socialnih demokratov za svetnika Občinskega sveta, na rednih volitvah 18. novembra 2018. Za podžupana Občine Radeče je bil imenovan s strani župana, na konstitutivni seji Občinskega sveta Občine Radeče dne 5. decembra 2018.

Kontaktni podatki:
Telefon: 03 56 80 802 (tajništvo župana)
E-pošta: zupan@radece.si

PRILAGAJANJE