Povezave

Evropska unija

Portal Evropske unije: http://europa.eu/index_sl.htm
Evropski parlament: http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_sl.htm
Evropska Komisija: http://ec.europa.eu/index_sl.htm
Evropska zakonodaja: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/sl/index.htm
Uradni list Evropske unije: http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sl

Republika Slovenija

Urad predsednika Republike: http://www.up-rs.si/
Državni zbor: http://www.dz-rs.si/
Državni svet: http://www.ds-rs.si/
Vlada: http://www.sigov.si/
E-uprava: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/
Uradni list: http://www.uradni-list.si/index.jsp
Skupnost občin Slovenije: http://www.skupnostobcin.si/index2.html
Združenje občin Slovenije: http://www.zdruzenjeobcin.si/
Katalog pristojnosti občin: http://www.lex-localis.info/KatalogPristojnosti/SeznamMap.aspx?SectionID=999f3a8e-3a93-4cf1-a1f0-82780155d7e8
LAS Laško – Radeče: http://las.lasko.si/
Slovenija info: http://www.slovenia.info/
Banka Slovenije: http://www.bsi.si/
Državne ustanove: http://www.gov.si/abecedno.html
Gospodarska zbornica Slovenije: http://www.gzs.si/slo/
Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije: http://www.ozs.si/
Pravni in poslovno informacijski sistem IUS-INFO: http://ius-info.ius-software.si/
Lex localis: http://www.lex-localis.info/
Vladni portal za otroke in mladino: http://www.otroci.gov.si/
Srečališče: http://www.srecalisce.si/
Skupnostna psihiatrija za posavje: http://www.zd-sevnica.si/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=245

Preskoči na osrednjo vsebino