Projekt ESPR: Posavski ribji krog

Nazaj

   

 

POSAVSKI RIBJI KROG

 

Akronim: RIBJI KROG

Vrednost projekta: 142.611,42 €

Vrednost sofinanciranja: 120.528,04 €

Partnerji: Občina Radeče, KTRC Radeče, Ribiška družina Radeče, JZ OŠ Marjana Nemca Radeče

Trajanje: april 2019 do september 2020

 

Operacija Posavski ribji krog predstavlja kompleksen skupek aktivnosti, usmerjen v izobraževanje in osveščanje na temelju varovanja okolja skozi revitalizacijo degradiranega območja, ter njegovo končno nadgradnjo v integralni turistični produkt na ravni regije.

Glavne aktivnosti so po eni strani osredotočene na revitalizacijo ribnika, ureditev kaštne pregrade z okolico in ribolovne trase za invalide, po drugi strani pa je več aktivnosti usmerjenih v izobraževanje in osveščanje. Slednje se odvijajo na ribniku oz. v njegovi neposredni okolici. Govorimo o vzpostavitvi didaktičnega kroga okoli ribnika z ureditvijo interpretacijskih točk na temo pomena rib v rečnem ekosistemu in vodnem krogu, pa tudi o izvedbi tekmovanj in foto safarijev za ranljive ciljne skupine. Vse vsebinske aktivnosti operacije pa so kot nekakšni nastavki usmerjene v njihovo nadgradnjo – v oblikovanje integralnega turističnega produkta na temo rib, ribolova in ribogojstva na ravni regije.

Osnovni cilj operacije je izobraževalno-osveščevalne narave, saj želimo z izvedbo operacije vsem prebivalcem Posavja približati vlogo in pomen rib in ribljega življa znotraj rečnega ekosistema in vodnega kroga. To nameravamo doseči z uporabo inovativnega interpretacijskega pristopa, temelječega na simbiozi med revitaliziranim degradiranim območjem in modernimi didaktičnimi pripomočki.

Tudi rezultati in učinki so komplementarno dvotirni. Po eni strani bo operacija rezultirala v ureditvi kaštne pregrade ter izboljšanju protipoplavne varnosti območja, po drugi strani pa bo ta ureditev interpretacijskega ribnika z vzpostavitvijo krožne poti in izvedbo ostalih izobraževalno-osveščevalnih aktivnosti, vključno z obveščanjem javnosti in diseminacijo, pripomogla k večji osveščenosti o pomenu rib v rečnem ekosistemu in vodnem krogu, kar dolgoročno smatramo za najpomembnejši učinek operacije.

Trajnost rezultatov se bo zagotavljala tudi z javno dostopnostjo in možnostjo uporabe rezultatov za obiskovalce tudi po zaključku operacije, saj struktura partnerjev zagotavlja trajnost rezultatov tudi po njegovem zaključku. Trajnost  vidimo tudi v povečani turistični privlačnosti območja, k čemur stremi predvsem aktivnost oblikovanja integralnega turističnega produkta.

Rezultati in učinki dane operacije so prenosljivi tudi na druga območja, tako v smislu disseminacije rezultatov s ciljem širjenja učinkov, kot tudi v smislu prenosljivosti rezultatov in učinkov na podlagi aplikacije koncepta na sorodnih območjih. Prenosljivost rezultatov in učinkov, ki v okviru tega projekta zajema predvsem regijo Posavje, je tudi zaželena in pričakovana.

Operacijo definira inovativno interaktiven pristop k osveščevalno-izobraževalni interpretaciji ključnih elementov naravnega okolja, za inovativno pa smatramo tudi nadgradnjo z oblikovanjem integralnega turističnega produkta na ravni regije. Pomen rib in rečnega življa za rečni ekosistem in vodni krog je interpretiran na način ustvarjanja simbioze med naravnim okoljem in modernimi didaktičnimi rešitvami, ki se po eni strani tako vsebinsko kot vizualno zlivajo z okoljem, po drugi strani pa v popolni tišini naravnega okolja izredno intenzivno izražajo moč interpretacijskega sporočila in tako na inovativen način zagotavljajo diseminacijo rezultatov operacije in posledično tudi trajnost operacije.

Operacija zagotavlja izboljšanje stanja na številnih ravneh: na ravni samega ribnika bo revitalizirano degradirano območje, na ravni širšega območja bo izboljšana protipoplavna zaščita, s čimer bodo zavarovane kvalitetne kmetijske površine, na ravni ciljnih skupin in trajnostnih učinkov pa bo povečana zavest o pomenu okolja, kar bo posledično pozitivno vplivalo na ravnanje z okoljem v prihodnosti.

 

Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Republika Slovenija v okviru ESPR 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje pomoči iz OP ESPR 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Preskoči na osrednjo vsebino