Častni občani in občinski nagrajenci

PODELJENI NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE RADEČE

 Stane Koselj

Za 35-letno delovanje na vseh področjih, predvsem na področju gospodarstva v Radečah.

6.9.2002

 

Janez Zahrastnik

Za delo na vseh področjih, ki je pomembno vplivalo na dvig ugleda Občine Radeče.

5.9.2003

 

Janko Laznik

Za življensko delo na vseh področjih.

8.9.2004

 

Karlo Kržan

Za dosežke pri razvoju KS Vrhovo ter občinsko in medobčinsko delovanje.

8.9.2005

 

V letih 2006 do 2009 ni bilo predloga za podelitev naziva Častni občan Občine Radeče.

dr. Emil Rojc

Za dolgoletno uspešno delovanje in zasluge za razvoj in promocijo Občine Radeče tudi izven njenih meja.

8.9.2010

 

Priznanje Častni občan se od leta 2010 dalje ni podelilo, ker ni bilo predloga

Martin Kraniz

za dolgoletno podporo družbenega življenja in gasilstva v Vrhovem.

8. 9. 2022

št. sklepa: 19/20

 

PRIZNANJA OBČINE RADEČE SE PODELJUJEJO SKLADNO Z ODLOKOM O PRIZNANJIH OBČINE RADEČE (Uradni list RS, št. 49/2005).


PODELJENI ZLATNIKI – PRIZNANJA OBČINE RADEČE

Viktor Sušin

Večletno opravljeno delo na področju pravne službe.

18.11.2000

št. sklepa: 08765-1101-1-01

Glasbena šola Radeče

Za 50 let uspešnega dela.

7.9.2001

 

Laznik Janko

Za dosežke na gospodarskem, kulturnem, športnem idr. podr..

7.9.2001

 

Tone Zupančič

Za življensko delo.

6.9.2002

 

Boris Vahtar, dr.vet.

Za delo na področju veterine in za Radeče.

5.9.2003

 

Jože Prah

Mentorstvo študijskemu krožku Svibno.

5.9.2003

št. sklepa: 03200-1/03-77

DPM Radeče

Za nesebično in odgovorno delo z mladimi ter org. prir. za otroke.

5.9.2003

št. sklepa: 03200-1/03-77

Jože Potrpin

Za izdajo knjige Skriti zaklad – Kronika župnije Svibno.

5.9.2003

št. sklepa: 03200-1/03-77

Franc Medved

Za dolgoletno uspešno predsedovanje KD MoPZ Jagnjenica.

5.9.2003

št. sklepa: 03200-1/03-77

Gorišek Milan

Občinsko priznanje za delo na kulturno umetniškem področju.

6.7.2004

št. sklepa: 03200-1/04-106

PGD Jagnjenica

Občinsko priznanje za aktivno delo društva.

6.7.2004

št. sklepa: 03200-1/04-106

Vojko Pohar

Občinsko priznanje za uspešno delo na vseh področjih.

6.7.2004

št. sklepa: 03200-1/04-106

Jože Sumrak

Občinsko priznanje za uspešno delo na vseh področjih.

6.7.2004

št. sklepa: 03200-1/04-106

Terezija Ocepek

Za večletno delo na humanitarnem in drugih področjih.

8.9.2005

št. sklepa: 03200-20/2005-19

JZ OŠ Radeče

Ob 100-letnici uspešnega dela.

8.9.2005

št. sklepa: 03200-20/2005-19

Franc Grebenc

Za dolgoletno uspešno delovanje na vseh področjih.

8.9.2006

št. sklepa: 900-25/2006-15

Stane Martinšek – posthumno

Za dolgoletno uspešno in nesebično delo na vseh področjih.

8.9.2006

št. sklepa: 900-25/2006-15

KUD Mažorete RAP

Ob 25. letnici delovanja.

14.9.2007

št. sklepa: 900-7/2007

Anton Jevševar

Delovanje na vseh področjih družb.polit. življenja, predvsem gasilstva.

14.9.2007

št. sklepa: 900-7/2007

Franci Lipovšek

Za dolgoletno uspešno ustvarjanje in delovanje na področju glasbe.

10.9.2008

št. sklepa: 900-5/2008-18

Frančišek Krajnc

Uspešno vodenje Lovske družine Radeče in delovanje v lokalnem okolju in širše.

10.9.2008

št. sklepa: 900-5/2008-13

Miha Kunej

Za dolgoletno prostovoljno delo v organizaciji Rdečega križa.

8.9.2009

št. sklepa: 900-4/2009-6

Stealum d.o.o.

Za dosežke na področju gospodarstva v občini in širše.

8.9.2009

št. sklepa: 900-4/2009-6

mag. Igor Karlovšek

Za uspešno in prepoznavno delo ter posebne dosežke na literarnem področju.

8.9.2010

št. sklepa: 900-4/2010/23

Društvo upokojencev Radeče

Ob 60-letnici delovanja društva.

8.9.2010

št. sklepa: 900-4/2010/21

KO Zveza združenj borcev za vrednote NOB Radeče

Za dolgoletno aktivno delovanje.

8.9.2010

št. sklepa: 900-4/2010/22

Prostovoljno gasilsko društvo Vrhovo

Ob 100-letnici delovanja društva.

9.9.2011

št. sklepa: 900-7/2011/7

Društvo izgnancev Slovenije 1941-45 – Krajevna organizacija Radeče

Ob 70-letnici izgona in 20-letnici delovanja krajevne organizacije.

9.9.2011

št. sklepa: 900-7/2011/6

Janez Kmetič

Za večletno aktivno delo v KS Svibno in občini Radeče.

7.9.2012

št. sklepa: 900-7/2012/12

Suzana Pinosa

Za večletno uspešno delo z mladimi na področju planinske vzgoje.

7.9.2012

št. sklepa: 900-7/2012/12

Aleš Breznikar

Izjemne dosežke trajnejšega pomena v občini Radeče.

6.9.2013

št. sklepa: 900-7/2013/22

Vito Žnidar

Za aktivno vključevanje na raznih področjih lokalnega delovanja.

8.9.2014

št. sklepa: 900-4/2014/22

Prosvetno društvo Vrhovo, Vrhovo 35, 1433 Radeče

Ob 60. letnici delovanja društva z udejstvovanjem na vseh področjih KS Vrhovo, zlasti za aktivno delo in izjemne dosežke na področju
kulture v kraju samem, v občini ter tudi na mednarodnem nivoju.

8. 9. 2015

št. sklepa: 900-5/2015/22

g. Jožef Petauer, Jagnjenica 61, 1433 Radeče

Za dolgoletno aktivno delovanje in izjemne dosežke na raznih področjih lokalnega življenja.

8. 9. 2015

št. sklepa: 900-5/2015/22

Jolanda Mohar, Titova ulica 32, 1433 Radeče

Za spodbujanje različnih dejavnosti na Podružnični šoli Svibno ter aktivno delo in povezovanje le-te s celotnim krajem.

8. 9. 2017

št. sklepa: 900-4/2017/30

 

Društvo invalidov Radeče, Titova ulica 107, 1433 Radeče

Za 20-letno uspešno delovanje društva.

7. 9. 2018

št. sklepa: 900-3/2018/25

Boštjan Lipovšek, 1000 Ljubljana             

Za sooblikovanje Sonc festivala ter izjemne dosežke na področju glasbe. 

6. 9. 2019

št. sklepa: 6/11

Andreja Burkelc Klajn, 1433 Radeče

Za dolgoletno uspešno kulturno udejstvovanje in delo v KS Vrhovo in v občini.

6. 9. 2019

št. sklepa: 6/11

Marija Imperl, 1433 Radeče

Za uspešno delovanje na področjih trajnostnega razvoja podeželja, vseživljenjskega učenja in družbeno-političnega življenja v Občini Radeče.

8. 9. 2020

št. sklepa: 10/21

Rudolf Jevševar, 1433 Radeče

Za vsestransko izjemno delovanje v društvih in organizacijah v KS Vrhovo in širše.

8. 9. 2021

št. sklepa: 15/11

Franci Čeč, 1433 Radeče

Za uspešno vodenje Zdravstvenega doma Radeče.

8. 9. 2021

št. sklepa: 15/11

Planinsko društvo Radeče, 1433 Radeče

Za 70 let uspešnega delovanja društva in dolgoletno uspešno upravljanje Zasavske koče na Prehodavcih.

8. 9. 2022

št. sklepa: 19/18

Prostovoljno gasilsko društvo Radeče, 1433 Radeče

Za 150 let organiziranega aktivnega delovanja gasilstva v Radečah in za neomajno in požrtvovalno delo in vsesplošno pomoč v širši lokalni skupnosti.

8. 9. 2022

št. sklepa: 19/17


PODELJENI SREBRNIKI – PRIZNANJA OBČINE RADEČE


 

PORP -Mažoretna skupina A

Za uspeha na državnih in evr. prvenstvih

8.9.2000

št. sklepa: 1111-2/00-1-22

Kos Jernej

Za odličen uspeh na maturi

8.9.2000

št. sklepa: 1111-1/00-1-22

Teršek Robert

Za dosežen rezultat pri metu kopja

8.9.2000

št. sklepa: 1111-2/00-1-22

Dular Maja

Za dosežene rezultate pri streljanju z zr.p.

8.9.2000

št. sklepa: 1111-4/00-1-22

Hrup Avgust

Za življensko delo za 80. roj. dan

7.9.2001

št. sklepa: 1111-1/01-2-22

Moški pevski zbor Jagnjenica

Za 30-letnico uspešnega delovanja

7.9.2001

št. sklepa: 0320-1/01-13

Simon Sernec

Kot aktivni kulturni delavec – lik.dej.

7.9.2001

št. sklepa: 0320-1/01-13

Danilo Istenič

Za dolgoletno delo v KD Svoboda

3.6.2002

št. sklepa: 01501-1/02-02

Študijski krožek Svibno

Predstavitev Svibnega in okolice (vodnik)

6.9.2002

 

Dolinšek Urška

Dosežki na športnem področju – kick boxing

6.9.2002

 

Pintarič Vesna

Za odličen uspeh na maturi

6.9.2002

št. sklepa: 01501-1/02-4

Karlovšek Simon

Za odličen uspeh na maturi

6.9.2002

št. sklepa: 01501-9/02-3

Bregar Marija

Dolgoletno delo v KO Društva izgn. Sl.

5.9.2003

št. sklepa: 03200-1/03-77

Ribič Rado

Dolgoletno delo v AMZ Radeče in SPV

5.9.2003

št. sklepa: 03200-1/03-77

Zorec Franc

Dolgoletno in uspešno delo v ZŠAM Radeče

5.9.2003

št. sklepa: 03200-1/03-77

Čeč Andrej

Dolgoletno in uspešno delo v ZŠAM Radeče

5.9.2003

št. sklepa: 03200-1/03-77

PORP Radeče

Za doseženo zlato plaketo s posebnim priznanjem na drž. tekmovanju godb v IV. skupini

28.5.2004

št. sklepa: 01501-2/04-22

KUD Mažorete RAP

Za doseženo I. mesto skupine kadet 1 na 4. okrožnem prvenstvu MTZS

28.5.2004

št. sklepa: 01501-2/04-2-22

Medved Marjan

Za uspešno delovanje v TKD Jagnjenica

8.9.2004

št. sklepa: 03200-1/04-106

Mlakar Jožef

Za uspehe na področju gospodarstva

8.9.2004

št. sklepa: 03200-1/04-106

Dr. Zvonko Rugole

Za požrtvovalno delo na humanitarnem pod.

8.9.2004

št. sklepa: 03200-1/04-106

Rus Jože

Za uspehe na glasbenem področju

8.9.2004

št. sklepa: 03200-1/04-106

Vokalno instrumentalna s. “Sv. Peter”

Za uspehe na glasbenem področju

8.9.2004

št. sklepa: 1111-2/00-1-22

RK Celje-Pivovarna Laško

Za uspešno sodelovanje z RK Radeče

11.9.2004

št. sklepa: 01501-3/04

Majda Gospodarič

Za dolgoletno uspešno delovanje v društvih

8.9.2005

št. sklepa: 03200-20/2005-18

Franc Kumelj

Za dolgoletno uspešno delo v društvih

8.9.2005

št. sklepa: 03200-20/2005-18

Peter Titovšek

Za dolgoletno uspešno delovanje v RD Radeče

8.9.2005

št. sklepa: 03200-20/2005-18

Čebelarsko društvo Radeče

Za dolgoletno uspešno delovanje v kraju in širše

8.9.2006

št. sklepa: 900-25/2006-15

Saša Plevel

Za uspešno delo na podr. gledališke dejavnosti

8.9.2006

št. sklepa: 900-25/2006-15

Nada Bervar

Za delovanje na vseh področjih v Svibnem

8.9.2006

št. sklepa: 900-25/2006-15

Polona Pec

Za delovanje na področju gledališke dejavnosti

14.9.2007

št. sklepa: 900-7/2007

Suzana Pinosa

Za delovanje na področju gledališke dejavnosti

14.9.2007

št. sklepa: 900-7/2007

V letu 2008 Srebrnik Občine Radeče ni bil podeljen.

Matjaž Kosem

Za dolgoletno uspešno delo in sodelovanje s KD PORP Radeče

8.9.2009

št. sklepa: 900-4/2009/6

Anton Lipoglavšek

Za dolgoletno delo in ustvarjanje na mnogih področjih lokalnega družbenega življenja

8.9.2009

št. sklepa: 900-4/2009/6

Jakob Kmetič

Za dolgoletno vsestransko in plodno društveno delovanje v občini

8.9.2010

št. sklepa: 900-4/2010/25

Brane Zelič

Za posebne dosežke na področju športnih aktivnosti invalidov

8.9.2010

št. sklepa: 900-4/2010/24

Kus Alojzija

Za dolgoletno aktivno delo v KO Društva izgnancev Slovenije Radeče

9.9.2011

št. sklepa: 900-7/2011/8

Marija Dolinšek

Za aktivno delovanje v vseh organizacijah v KS Svibno in širše

7.9.2012

št. sklepa: 900-7/2012/12

V letih 2013 in 2014 Srebrnik Občine Radeče ni bil podeljen.

ga. Velja Hudoklin, Pot na brod 1, 1433 Radeče

Za vsestransko uspešno delovanje na raznih področjih lokalnega življenja.

8. 9. 2015

št. sklepa: 900-5/2015/22

g. Miran Prnaver, Nad Mlinščico 8, 1433 Radeče

Za aktivno 20. letno delovanje na različnih področjih lokalnega življenja in izrazit čut za sočloveka.

8. 9. 2015

št. sklepa: 900-5/2015/22

g. Jože Blas, Titova 18, 1433 Radeče

Za aktivno delovanje na raznih področjih lokalnega življenja.

8. 9. 2015

št. sklepa: 900-5/2015/22

ga. Blažka Lamovšek, Jelovo 3, 1433 Radeče

Za izjemne dosežke na področju športa na lokalnem in mednarodnem nivoju.

8. 9. 2016

št. sklepa: 900-3/2016/10

g. Ivo Kašič, Žebnik 21, 1433 Radeče

Za dolgoletno uspešno in aktivno delovanje v KD Pihalni orkester radeških papirničarjev.

8. 9. 2016

št. sklepa: 900-3/2016/10

g. Rajko Majhenc, Pot na brod 5, 1433 Radeče

Za dolgoletno in uspešno delo v ZŠAM Radeče.

8. 9. 2016

št. sklepa: 900-3/2016/10

Miran Grahek, Jagnjenica 16 a, 1433 Radeče

Za večletno uspešno delo na področju gasilstva.

8. 9. 2017

št. sklepa: 900-4/2017/30

KD VIS Sv. Peter Radeče, Starograjska ulica 18, Radeče

Za 25 let delovanja zbora.

8. 9. 2017

št. sklepa: 900-4/2017/30

David Hren, Suhadol 13, 1432 Zidani Most

Za izjemne dosežke in uspešno delo v Karate klubu Radeče.

7. 9. 2018

št. sklepa: 900-3/2018/25

Eva Pepelnak, Vrhovo 18, 1433 Radeče

Za izjemne dosežke na področju atletike.

7. 9. 2018

št. sklepa: 900-3/2018/25

Lea Zahrastnik, 1433 Radeče

Za izjemne dosežke in uspešno delo v Karate klubu Radeče.

6. 9. 2019

št. sklepa: 6/11

Zdravstveni dom Radeče, 1433 Radeče

Za uspešno delovanje ter idejno zasnovo in izvedbo projekta Center za starejše Dobra energija.

8. 9. 2020

št. sklepa: 10/21

Ninna Kozorog, Maribor

Za prostovoljno delo in pomoč pri delovanju Ribiške družine Radeče.

8. 9. 2021

št. sklepa: 15/11

Doroteja Jazbec, Radeče

Za informiranje javnosti o dogajanju v Radečah in aktivno vključevanje na raznih področjih.

8. 9. 2021

št. sklepa: 15/11

Blaž Kravogel, Radeče

Za ohranjanje vrednot NOB ter dolgoletno in uspešno delo v Združenju borcev za vrednote NOB Krajevne organizacije Radeče.

8. 9. 2022

št. sklepa: 19/19


PODELJENA PRIZNANJA IVANA PEŠCA

PRIZNANJA OBČINE RADEČE SE PODELJUJEJO SKLADNO Z ODLOKOM O PRIZNANJIH OBČINE RADEČE (Uradni list RS, št. 49/2005).

Felser Štefanija

Za življenjsko delo na glasbenem, predvsem pevskem področju

7. 2. 2006

št. sklepa: 03200-23/2006-17

Taja Balog

Za posebne dosežke in uspešno delovanje na področju kulture

7. 2. 2007

št. sklepa: 900-9/2007

Jadrenka Štovičej

Za življenjsko delo na podr. razvoja glasbene kulture v Radečah

7. 2. 2008

št. sklepa: 900-10/2007-25

Jože Rus

Za uspešno delovanje in prispevek k razvoju glasbene kulture v občini Radeče

6. 2. 2009

št. sklepa: 900-10/2008/12

Saša Plevel

Za dosežke in uspešno delo na področju gledališča

5. 2. 2010

št. sklepa: 900-7/2009/30

Milan Gorišek

Za dolgoletno življenjsko delo na področju kulture v občini Radeče

8. 2. 2011

št. sklepa: 900-2/2011/4

Franc Gros

Za večletno ljubiteljsko kulturno udejstvovanje v Občini Radeče

8. 2. 2012

št. sklepa: 900-13/2011/25

Prosvetno društvo Vrhovo

Za posebne dosežke in uspešno delovanje na področju kulture v Občini Radeče

7. 2. 2013

št. sklepa: 900-13/2012/6

V letu 2014 se priznanje ni podelilo, ker ni bilo nobenega predloga.

Bojan Sumrak

Za izjemne dosežke in uspešno delovanje na različnih področjih kulture v občini Radeče.

7. 2. 2015

št. sklepa: 900-9/2014/26

Jože Barachini

Za izjemne dosežke in uspešno delovanje na različnih področjih kulture v občini Radeče.

5. 2. 2016

Št. sklepa: 900-8/2015/12

V letu 2017 se priznanje ni podelilo, ker ni bilo nobenega predloga.

 

Tanja Sonc, Zurich

Za posebne dosežke in uspešno delovanje na glasbenem področju.

 2. 2. 2018

Št. sklepa: 900-10/2017/27

V letu 2019 se priznanje ni podelilo, ker ni bilo nobenega predloga.

Maja Glavač, Radeče

Za uspešno delovanje na glasbenem področju.

6. 2. 2020

št. sklepa: 8/19

Kulturno društvo Svibno, Radeče

Ob 100-letnici uspešnega delovanja na kulturnem področju.

12. 9. 2021

št. sklepa: 13/22

Srečko Jazbinšek, Radeče

Za dolgoletno kulturo udejstvovanje na več področjih.

9. 4. 2022

št. sklepa: 17/13

Katja Čeč, Radeče

Za vsestransko odlično kulturno ustvarjanje.

7. 2. 2023

št. sklepa: 2/10


ŽUPANOVO PRIZNANJE

Hortikulturno društvo Radeče

Za delo, ki ga opravlja z namenom osveščati občane, kako živeti z naravo.

8. 9. 2006

 

Slavko Kalan

Poleg delovanja na pastoralnem, pedagoškem in socialnem področju je pristopil k obnovi

številnih sakralnih spomenikov ter k izgradnji Doma svetega Petra. V občini deluje pove

zalno, prijateljsko in v dobro slehernemu krajanu.

8. 9. 2009

 

Žan Žveplan

Dijak Gimnazije Celje Center je kot gledališki igralec Gledališkega društva Radeče prejel

nagrado  JSKD  za najboljšo moško vlogo v predstavi Skrivni dnevnik Jadrana Krta. Kot

član dijaške debatne ekipe je zastopal Slovenijo na Svetovnem debatnem prvenstvu leta

2008 v Washingtonu, kjer so zasedli prvo mesto  med državami, ki  imajo angleščino kot

tuji jezik. Na evropskem debatnem  prvenstvu v Bruslju je leta  2008 postal zmagovalec.

8. 9. 2009

 

Ugo Claudio Matteoli

Predsednik  FIP   SED  “mednarodne  federacije  športnega  ribolova  v  sladkih  vodah”  je

odigral pomembno vlogo pri promociji in organizaciji mednarodnih – evropskih in svetovnih

ribiških  tekmovanj, ki so se v letih 2004, 2009, 2012 (mladinsko SP),  2013 (EP ženske) in

2014 (34. svetovno prvenstvo v lovu rib s plovcem za klube) odvijali v Radečah.

8. 6. 2014

 

Martin Oblak

Ob  70.  obletnici  vrnitve  izgnancev  mu  je  bilo  kot  prizadevnemu  članu  KO  DIS  Radeče

podeljeno priznanje. S svojimi kovaškimi izdelki, replikami viteških oklepov in srednjeveškega

orožja pa je ime Radeč ponesel preko meja občine in tudi domovine.

19. 9. 2015

 

Čebelarsko društvo Radeče

Ob 90 – letnici delovanja društva.

25. 9. 2015

 

Jasmina Keber

Za izjemne dosežke na področju športa, predvsem na področju krosmintona. Osvojila je dva

zaporedna naslova svetovne in evropske prvakinje, 58 zmag na mednarodnih turnirjih od Japonske

do Brazilije, posledično pa tudi 1. mesto na mednarodni jakostni lestvici, ki ga zaseda neprekinjeno

že od začetka leta 2012.

8. 9. 2016

 

 

Martin Kraniz, Eschbenweg 43, Geislingen

Za prispevke ter pristne in iskrene vezi s PGD Vrhovo in krajem, iz katerega je bil leta 1941 izgnan v Geislingen, kjer živi še danes, a je vseskozi ostal povezan z domovino, s svojim domačim krajem.

5. 9. 2018                    

 

Preskoči na osrednjo vsebino