Kategorija: Razpisi

Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na objektih Zdravstvenega doma in Kulturnega doma Radeče

Občina Radeče objavlja Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na objektih Zdravstvenega doma in Kulturnega doma Radeče Več v prilogah: 430-6-2021-2-poziv priloga1-REP-ZD Radece2021c priloga2-REP-KD Radece2021c...

Razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Občina Radeče s tem javnim razpisom oddaja v najem neprofitno stanovanje na naslovu Ulica OF 2, Radeče. Za neprofitno stanovanje št. 2, v 2. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica OF 2, Radeče v izmeri...

Obvestilo o razpisih Posavske štipendijske sheme

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022 Regionalna razvojna agencija Posavje je dne 26. 2. 2021 objavila Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2021/2022. NAMEN JAVNEGA RAZPISA je izbor projektov...

Ponovno javno zbiranje ponudb

Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče (v nadaljevanju lastnik objekta) skladno z 51., 53/2. in 64. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, številka 11/18, 79/18, v...

Javno zbiranje ponudb

Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče (v nadaljevanju lastnik objekta) skladno z 51. in 64. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, številka 11/18, 79/18, v nadaljevanju...

PRILAGAJANJE