Kratka predstavitev

obcina_obrobaMesto Radeče označuje slikovita geografska lega v severovzhodnem delu Posavskega hribovja. Zamejujejo ga reka Sava ter apniško-dolomitski “dolenjski Triglav” – Kum (1220 m) in Lisca (948 m).

Prvotno naselje, trg in kasneje mesto so nastali ob izlivu rečice Sopote v Savo. Ko se slednja izvije iz tesnega objema zasavskih sotesk, se pri Radečah umiri in zareže strugo v osrčje Posavja. Na reki Savi se je že v srednjem veku ustalila meja med Štajersko in Kranjsko, ki velja še danes.

Staro mestno jedro se nahaja pod Grajskim gričem, z žal zaraščenimi razvalinami graščine, tik nad ustjem Sopote. Novejši del mesta se širi proti Savi in navzgor ob Sopoti. Zgodovinsko izročilo pravi, da je bilo tu nekoč osrednje pristanišče na Savi. Mnogi splavarji so si tu služili kruh. Njihovo življenje je pustilo kraju neizbrisen pečat, njihove šege in običaje pa še danes obujajo splavarji s tradicionalnim splavarjenjem in splavarskim krstom.

Z ukazom kralja Aleksandra so Radeče 15. julija 1925 postale mesto. Do leta 1951 je bil sedež občine v Radečah, zatem se je selil v Hrastnik, kasneje v Laško. Občina Radeče ponovno postane samostojna 1. januarja 1995.

Današnja Občina Radeče spada med manjše občine. Njena velikost je 50 kvadratnih kilometrov. Ima štiri krajevne skupnosti in 23 naselij.

Krajevne skupnosti:

  • Radeče,
  • Jagnjenica,
  • Svibno,
  • Vrhovo

Naselja:

image001

1 Čimerno
2 Zavrate
3 Zagrad
4 Svibno
5 Jagnjenica
6 Stari dvor
7 Jelovo
8 Njivice
9 Radeče
10 Žebnik
11 Močilno
12 Počakovo
13 Obrežje
14 Dobrava
15 Rudna vas
16 Loška gora
17 Brunška gora
18 Hotemež
19 Brunk
20 Goreljce
21 Log pri Vrhovem
22 Vrhovo
23 Prapretno

Zrcalno je oblika občine Radeče podobna obliki države Slovenije.

Občina Radeče praznuje svoj občinski praznik 8. septembra v spomin na izgnance, ki so se v teh dneh leta 1945 vračali na svoje domove.

PRILAGAJANJE