Razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Nazaj

 

Občina Radeče objavlja razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem, in sicer za neprofitno stanovanje št. 21, v 5. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Pot na brod 4, Radeče v izmeri 34,05 m2, točkovano z 249  točkami; najemnina v mesecu aprilu 2022, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, znaša 109,78 EUR.

Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi prosilci oddajte do vključno 29. 12. 2022, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek od 7.00 do 15.00, v sredo od 7.00 do 17.00 in v petek od 7.00 do 13.00. Prosilci oddajo vloge osebno na vložišču občine Radeče oziroma jih pošljejo priporočeno po pošti najkasneje na dan 29. 12. 2022 V ZAPRTI KUVERTI na naslov OBČINA RADEČE, ULICA MILANA MAJCNA 1, 1433 RADEČE, s pripisom »NE ODPIRAJ – Razpis stanovanje Pot na brod 4«.

Besedilo razpisa in obrazec vloge sta priložena:

Razpis za oddajo stanovanja v najem Pot na brod 4

vloga – Pot na brod 4, dec. 2022

Prednostna lista Pot na brod 4

Preskoči na osrednjo vsebino