Projekt EKSRP: Center za starejše Dobra energija

Nazaj

       

           

 

Več informacij (napovednik, utrinki, …) si lahko ogledate TUKAJ.

 

CENTER ZA STAREJŠE »DOBRA ENERGIJA«

Akronim: CZS DOBRA ENERGIJA

Vrednost projekta: 73.899,98 €

Vrednost sofinanciranja: 50.339,81 €

Partnerji: Zdravstveni dom Radeče, Občina Radeče in Društvo upokojencev Radeče.

Trajanje: oktober 2019 do julij 2020

 

Indeks staranja prebivalstva se je v Posavju in občini Radeče v zadnjih desetih letih povečal. Tako postaja staranje prebivalstva izziv za izboljševanje kakovosti življenja in večje medgeneracijsko sodelovanje, ki prispeva k zmanjševanju socialne izključenosti. Prav tako je izziv tudi povečanje dostopnosti za povezanost storitev različnih sektorjev pri delu z ranljivimi ciljnimi skupinami. Operacija rešuje izzive za vzpostavitev nove celostne rešitve za izboljšanje kakovosti življenja na področju storitev za starejše, aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje, kakor tudi zmanjšanje socialnih stisk in povečanje dostopnosti do socialnih storitev. Izziv predstavlja tudi partnersko povezovanje za razvoj storitev za starejše (predvsem socialno izključene) v občini.

Glavne aktivnosti pri operacij so naslednje: vodenje projekta, promocija projekta, priprava programa usposabljanja za prostovoljce, izvedba usposabljanj za prostovoljce, nakup avtomobila in opreme, sistematično iskanje potencialnih uporabnikov in prostovoljcev, ki bodo v času izvajanja aktivnosti zagotavljali dežurno prisotnost v centru in zagotavljali brezplačne prevoze, priprava mesečnih programov oz. delavnic in njihova izvedba ter evalvacija projekta.

Cilji operacije so: omogočiti starejšim aktivno staranje, preprečevati izoliranost in spodbujati vključenost v mrežo socialnih odnosov; omogočati podaljševanje življenja v privajenem domačem okolju in preprečevati nepotreben pritisk na institucionalno varstvo in oskrbo, ki lahko nastaja izključno zaradi socialne osamitve v domačem okolju ter aktivirati starejše kot vir pomoči, samopomoči in prostovoljstva.

Ključni rezultati in učinki projekta bodo: izvedeni dogodki oz. aktivnosti ozaveščanja ciljne skupine, izdelani programi usposabljanja za prostovoljce, izvedeno usposabljanje za prostovoljce, ustanovljeni center za starejše, kupljen avtomobil, izdelani in izvedeni mesečni dogodki in delavnice za udeležence iz ranljivih ciljnih skupin.   

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije:  Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

 

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://program-podezelja.si/sl/

Preskoči na osrednjo vsebino