Imenik zaposlenih

Direktor občinske uprave

 

mag. Marjetka Lipec 

Kontakt:
tajnik@radece.si


Področje gospodarstva

 

mag. Matjaž Šušteršič

Višji svetovalec za projektno delo in investicije

Kontakt:
gospodarstvo@radece.si

 

Dalibor Crljenković

Višji svetovalec za gospodarstvo

Kontakt:
dalibor.crljenkovic@radece.si

 

Splošno in pravno področje

 

Nataša Žnidaršič Mavri

Svetovalec za splošne in pravne zadeve

Kontakt:
pravnica@radece.si


Družbene dejavnosti

 

Melita Simončič

Svetovalec za družbene dejavnosti 

Kontakt:
druzbene.dej@radece.si


Finančno področje

 

Tomaž Bervar

Finančnik VII/2 (II)

Kontakt:
racunovodstvo@radece.si

 

Aljoša Podlesnik Dragar

Računovodja V za proračunsko porabo in plače

Kontakt:
aljosa.podlesnik@radece.si

 

Dragica Kovačič Žohar

Saldakontist V 

Kontakt:
dragica.kovacic-zohar@radece.si

 

Špela Strnad

Računovodja V za proračunsko porabo in gospodarske javne službe

Kontakt:
______@radece.si

 

Tajništvo župana

 

Katja Čeč

Poslovni sekretar VII/1

Kontakt:
zupan@radece.si


Vložišče

 

Bernarda Petauer

Administrator V

Kontakt:
info@radece.si

Preskoči na osrednjo vsebino