Razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Nazaj

Občina Radeče objavlja razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem, in sicer za neprofitno stanovanje št. 16, v 3. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Kolenov graben 3, Radeče v izmeri 36,46 m2, točkovano z 250  točkami; najemnina v mesecu aprilu 2022, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, znaša 118,02 EUR.

Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi prosilci oddajte do vključno 27. 3. 2023, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek od 7.00 do 15.00, v sredo od 7.00 do 17.00 in v petek od 7.00 do 13.00. Prosilci oddajo vloge osebno na vložišču občine Radeče oziroma jih pošljejo priporočeno po pošti najkasneje na dan 27. 3. 2023 V ZAPRTI KUVERTI na naslov OBČINA RADEČE, ULICA MILANA MAJCNA 1, 1433 RADEČE, s pripisom »NE ODPIRAJ – Razpis stanovanje Kolenov graben 3«.

Besedilo razpisa in obrazec vloge sta priložena:

Razpis Kolenov graben 3, 2. marec 2023

vloga – KG 3, marec 2023

Prednostna lista Kolenov graben 3

Preskoči na osrednjo vsebino