Statistični podatki

Število prebivalcev v Občini Radeče

Iz razpredelnice je razvidno naraščanje števila prebivalstva do leta 1991, po tem letu sledi upad prebivalstva

Naselje/leto 1961 1971 1981 1991 2002
Brunk 23 18 18 17 12
Brunška gora 72 68 60 61 74
Čimerno 59 55 51 40 36
Dobrava 84 78 69 62 58
Goreljice 66 68 59 61 57
Hotemež 148 136 104 100 89
Jagnjenica 297 285 304 352 326
Jelovo 188 181 178 158 147
Log pri Vrhovem 60 59 68 65 84
Loška gora 15 13 7 11 5
Močilno 144 139 122 120 109
Njivice 238 338 390 124 119
Počakovo 172 161 147 130 138
Prapretno 84 87 89 87 89
Radeče 1800 1645 1855 2452 2296
Rudna vas 31 24 20 21 19
Stari dvor 98 99 95 94 85
Svibno 196 192 173 179 183
Vrhovo 240 255 259 250 254
Zagrad 157 135 122 107 93
Zavrate 64 45 46 37 26
Žebnik 162 162 159 151 152
Obrežje 166
Skupaj 4098 4243 4395 4679 4617

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.

Podrobnejše statistične podatke o Občini Radeče najdete na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije.

Preskoči na osrednjo vsebino