Novice

Obvestilo o uporabi Stadiona Radeče

Spoštovani obiskovalci, uporaba Stadiona Radeče je primerna in dostopna za vse, ki si želite rekreacije in gibanja. Prosimo vas za odgovorno in namensko uporabo športnih površin. Opozarjamo, da atletska steza in nogometno igrišče nista primerna za sprehajanje psov,...

Posavska potujoča knjižnica na območju Radeč 2. in 15. novembra

Posavska potujoča knjižnica bo obiskala postajališča po razporedu objavljenem na spletni strani https://www.posavska-potujoca.si/razpored-obiskov-ppk/    V četrtek, 2. novembra, lahko potujočo knjižnico obiščete: na Svibnem ob 9.20 do 10.10, na Jagnjenici od 10.20 do 10.50, pri...

Obvestilo uporabnikom stadiona

Spoštovani uporabniki stadiona, uporaba Nogometnega stadiona Radeče je dovoljena izključno v dogovoru z upravljavcem objekta KTRC Radeče in v skladu s pravili, ki jih opredeljuje Hišni red stadiona. Ta je dostopen na visitradece.si. Stadion bo...

Rožnati oktober, mednarodni mesec osveščanja o raku dojk

Rožnata drevesa po Sloveniji                 V želji, da opozorimo na pomen zdravja v lokalnem okolju smo v letošnje aktivnosti v rožnatem oktobru vključili tudi donacijo “rožnatih dreves” slovenskim...

Posavska potujoča knjižnica bo na območju Radeč 5. in 18. oktobra

  Posavska potujoča knjižnica bo obiskala postajališča po razporedu objavljenem na spletni strani http://www.posavska-potujoca.si/razpored-obiskov-ppk/ V četrtek, 5. oktobra, lahko potujočo knjižnico obiščete: na Svibnem ob 9.20 do 10.10, na Jagnjenici od 10.20 do 10.50, pri Prevzgojnem...

Koledar prireditev ob občinskem prazniku Občine Radeče

Sobota, 26. avgust 2023, ob 13.00 na športnem igrišču v Vrhovem Festival slovenske goveje juhe (dobrodelna prireditev za pomoč prizadetim v poplavah) Organizator: Prosvetno društvo Vrhovo, Prostovoljno gasilsko društvo Vrhovo Petek, 1. september 2023, ob...

Letak za pomoč žrtvam poplav in plazov

Spoštovani, na MDDSZ so pripravili letak za pomoč žrtvam poplav in plazov, kjer so predstavljeni ključni ukrepi iz pristojnosti ministrstva. Letak: POMOC ZRTVAM POPLAV letak A4 WEB  

Nacionalna preventivna akcija VARNO V ŠOLO

(Ljubljana, 25. avgust 2023) Nacionalna preventivna akcija Varno v šolo se prične 28. avgusta in traja do 8. septembra. Koordinira jo Agencija za varnost prometa, ki skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za notranje zadeve,...


ARHIV NOVIC

Razpisi


ARHIV RAZPISOV
Regionalna razvojna agencija Posavje, vodilni partner LAS Posavje, je v četrtek, 12. julija 2018, s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), prejela potrditev operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje. Prijavitelj operacije Stara šola za nove ideje (akronim: ŠOLA-IDEJ) je Občina Radeče, partnerji v projektu pa so JZ KTRC Radeče, Krajevna skupnost Jagnjenica, Telesnokulturno društvo Jagnjenica in Društvo kmečkih žena Arnika. Skupna vrednost projekta znaša 201.003,74€, v višini 85 % (146.652,93€) bo sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Operacija se je pričela izvajati v mesecu novembru 2018, zaključila pa se bo do konca aprila 2020. Izvajanje projekta bo v celoti potekalo na problemskem območju občine Radeče, natančneje na območju krajevne skupnosti Jagnjenica. Projekt Stara šola za nove ideje je usmerjen v krepitev socialne skupnosti na podeželju skozi ustvarjanje priložnosti za srečevanje in postopno aktivacijo ranljivih skupin (predvsem brezposelni mladi, ženske na podeželju in starejši) skozi različne oblike aktivnosti za prepoznavanje potencialov na podeželju. Osnovni cilj operacije Stara šola za nove ideje je oživeti podeželsko lokalno skupnost z aktivacijo potencialov ranljivih skupin. S tem bo dosežena večja kvaliteta življenja na danem območju, okrepljena povezanost med podeželjem in urbanimi središči ter izboljšan ekonomski in socialni položaj prebivalcev. Hkrati se bo zagotovilo učinkovito in trajnostno upravljanje z okoljem ter naravno in kulturno dediščino. Projekt se v svojem bistvu dotika tudi posebnih ciljev Strategije lokalnega razvoja, saj stremi k izboljšanju pogojev oz. aktivaciji ranljivih skupin podeželskega prebivalstva v smeri družbene reintegracije. Prepoznani so potenciali lokalnega okolja in podani impulzi za njihovo realizacijo tudi v smislu krepitve pogojev za rast malih ponudnikov v raznolikih perspektivnih dejavnostih. Cilji bodo doseženi s pomočjo skrbno izbranih projektnih partnerjev, ki dobro poznajo problematiko lokalne skupnosti, hkrati pa premorejo širok spekter za skupnost uporabnih znanj. Izvedba vzdrževalnih del na kulturno-varstveno zaščitenem objektu stare šole na Jagnjenici kot prva in pomembna dejavnost projekta omogoča izvajanje vsebinskega dela projekta. Ostale glavne aktivnosti predstavljajo delavnice s področja turizma, kulinarike, interpretacije narave, dva študijska krožka ter medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. Izjemno pomembna dejavnost operacije je aktivacija mladih v smislu spodbujanja podjetništva na podeželju. Zagotovo bo najvidnejši rezultat operacije Stara šola za nove ideje adaptiran objekt, stična točka krajevne skupnosti Jagnjenica. Z urejenim degustacijskim kotičkom, inovativnim interpretacijskim centrom, ki bo pripomogel k osveščenosti prebivalcev o pomenu ohranjanja narave, ter novimi turističnimi produkti bo stavba nudila možnost za nadaljnje razvijanje turizma in podjetništva. V sklopu projekta bosta tako razvita AgroTour itinerar in turistični produkt pod imenom Gozdna železnica. Del le-tega bo gozdni voziček, razstavni eksponat in plod lokalnega znanja, ki bo obiskovalcem omogočil vpogled v slikovito zgodovino kraja in okolice. Znanje, pridobljeno v sklopu izvedenih delavnic, kuharskih tečajev in študijskih krožkov, bo zagotovo v številnih vidikih okrepilo socialno skupnost, posledično bo povečano zadovoljstvo prebivalstva s kvaliteto življenja. Nova zgodba stare jagnjeniške šole in tamkajšnjih ljudi bo tako živela tudi po zaključku projekta.Evropska komisija, namenjena EKSRP - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

PRP - https://www.program-podezelja.si/
Preskoči na osrednjo vsebino