Novice

Obvestilo – Razpis za subvencionirano bivanje študentov 2021/2022

Subvencionirano bivanje v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana v študijskem letu 2021/2022 Študentski dom Ljubljana omogoča študentom v številnih domovih, ti stojijo v Ljubljani na različnih lokacijah v bližini visokošolskih zavodov (Rožna dolina, Mestni log,...

Obvestilo o cepljenju v občini Radeče

Občina Radeče, Štab CZ Občine Radeče in Zdravstveni dom Radeče s spodnjim obvestilom obveščata občane o cepljenju: obvestilo cepljenje

Hitro testiranje na Covid-19 v ZD Radeče

V tem tednu bomo v PONEDELJEK, 05. 07. 2021, od 06.00  do 7.00 in v PETEK 09. 07. 2021 od 06.00 do 07.00, v COVID zabojniku pred ZD Radeče izvajali BREZPLAČNE hitre teste. Prebivalci, ki...

Cepljenje proti Covid-19 za nenaročene osebe

Zdravstveni dom Radeče bo organiziral cepljenje proti COVID-19 za nenaročene osebe  – vse zainteresirane osebe nad 12 let, ne glede na občino prebivališča in izbire osebnega zdravnika. Cepljenje bo potekalo: PETEK, 02. 07. 2021, od 08.00...

Hitro testiranje na Covid-19 v ZD Radeče

V tem tednu bomo v PONEDELJEK, 28. 06. 2021, od 6.00 do 7.00 in v PETEK 02. 07. 2021 od 06.00 do 07.00, v COVID zabojniku pred ZD Radeče izvajali BREZPLAČNE hitre teste. Prebivalci, ki...

Vabljeni na SONC FESTIVAL 2021

V Radečah se bo med 1. in 4. julijem 2021 odvijal SONC FESTIVAL 2021. Več o koncertih si lahko preberete na: https://soncfestival.com/ Koncerti Glasbena matineja za otroke “PLES” Četrtek, 1.7.2021 ob 10.30, Dvorana PORP, Radeče...

Čestitka ob dnevu državnosti

Spoštovani, Ob 30. obletnici naše samostojne domovine vam iskreno čestitam in si želim, da še naprej živimo v složnosti ter skrbi za skupno dobro. Prijetno praznovanje in lepe počitniške dni!          ...

Hitro testiranje na Covid-19 v ZD Radeče

V naslednjem tednu bomo v PONEDELJEK, 21. 06. 2021, od 6.30  do 7.30  in v ČETRTEK 24. 06. 2021 od 09.30 do 10.30, v COVID zabojniku pred ZD Radeče izvajali BREZPLAČNE hitre teste. Prebivalci, ki...

Javno naznanilo o javni razgrnitvi študije variant z utemeljitvijo rešitve in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja ter Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet s tem javnim naznanilom obveščata javnost o javni razgrnitvi študije variant z utemeljitvijo rešitve in okoljskega poročila v...


ARHIV NOVIC

Razpisi

Javno zbiranje ponudb

Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče (v nadaljevanju lastnik objekta) skladno z 51. in 64. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, številka 11/18, 79/18, v nadaljevanju...


ARHIV RAZPISOV
Regionalna razvojna agencija Posavje, vodilni partner LAS Posavje, je v četrtek, 12. julija 2018, s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), prejela potrditev operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje. Prijavitelj operacije Stara šola za nove ideje (akronim: ŠOLA-IDEJ) je Občina Radeče, partnerji v projektu pa so JZ KTRC Radeče, Krajevna skupnost Jagnjenica, Telesnokulturno društvo Jagnjenica in Društvo kmečkih žena Arnika. Skupna vrednost projekta znaša 201.003,74€, v višini 85 % (146.652,93€) bo sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Operacija se je pričela izvajati v mesecu novembru 2018, zaključila pa se bo do konca aprila 2020. Izvajanje projekta bo v celoti potekalo na problemskem območju občine Radeče, natančneje na območju krajevne skupnosti Jagnjenica. Projekt Stara šola za nove ideje je usmerjen v krepitev socialne skupnosti na podeželju skozi ustvarjanje priložnosti za srečevanje in postopno aktivacijo ranljivih skupin (predvsem brezposelni mladi, ženske na podeželju in starejši) skozi različne oblike aktivnosti za prepoznavanje potencialov na podeželju. Osnovni cilj operacije Stara šola za nove ideje je oživeti podeželsko lokalno skupnost z aktivacijo potencialov ranljivih skupin. S tem bo dosežena večja kvaliteta življenja na danem območju, okrepljena povezanost med podeželjem in urbanimi središči ter izboljšan ekonomski in socialni položaj prebivalcev. Hkrati se bo zagotovilo učinkovito in trajnostno upravljanje z okoljem ter naravno in kulturno dediščino. Projekt se v svojem bistvu dotika tudi posebnih ciljev Strategije lokalnega razvoja, saj stremi k izboljšanju pogojev oz. aktivaciji ranljivih skupin podeželskega prebivalstva v smeri družbene reintegracije. Prepoznani so potenciali lokalnega okolja in podani impulzi za njihovo realizacijo tudi v smislu krepitve pogojev za rast malih ponudnikov v raznolikih perspektivnih dejavnostih. Cilji bodo doseženi s pomočjo skrbno izbranih projektnih partnerjev, ki dobro poznajo problematiko lokalne skupnosti, hkrati pa premorejo širok spekter za skupnost uporabnih znanj. Izvedba vzdrževalnih del na kulturno-varstveno zaščitenem objektu stare šole na Jagnjenici kot prva in pomembna dejavnost projekta omogoča izvajanje vsebinskega dela projekta. Ostale glavne aktivnosti predstavljajo delavnice s področja turizma, kulinarike, interpretacije narave, dva študijska krožka ter medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. Izjemno pomembna dejavnost operacije je aktivacija mladih v smislu spodbujanja podjetništva na podeželju. Zagotovo bo najvidnejši rezultat operacije Stara šola za nove ideje adaptiran objekt, stična točka krajevne skupnosti Jagnjenica. Z urejenim degustacijskim kotičkom, inovativnim interpretacijskim centrom, ki bo pripomogel k osveščenosti prebivalcev o pomenu ohranjanja narave, ter novimi turističnimi produkti bo stavba nudila možnost za nadaljnje razvijanje turizma in podjetništva. V sklopu projekta bosta tako razvita AgroTour itinerar in turistični produkt pod imenom Gozdna železnica. Del le-tega bo gozdni voziček, razstavni eksponat in plod lokalnega znanja, ki bo obiskovalcem omogočil vpogled v slikovito zgodovino kraja in okolice. Znanje, pridobljeno v sklopu izvedenih delavnic, kuharskih tečajev in študijskih krožkov, bo zagotovo v številnih vidikih okrepilo socialno skupnost, posledično bo povečano zadovoljstvo prebivalstva s kvaliteto življenja. Nova zgodba stare jagnjeniške šole in tamkajšnjih ljudi bo tako živela tudi po zaključku projekta.Evropska komisija, namenjena EKSRP - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

PRP - https://www.program-podezelja.si/