Novice

Obvestilo o popolni zapori ceste Radeče – Dobrava

Javno podjetje Komunala Radeče obvešča, da bo javna pot JP842151 Radeče – Dobrava v torek, 17. 5. 2022, med 9.00 in 17.00 POPOLNOMA ZAPRTA zaradi izgradnje vodovoda. Obvoz bo mogoč preko javne poti JP842091 Močilno...

Stanetov pohod na Lovrenc, v soboto, 23. 4. 2022

Prosvetno društvo Vrhovo   Vabilo   Dve leti smo bili zaprti in nismo imeli priložnosti za prijetna druženja. Posamično ali v krogu družine smo se sprehajali in obujali spomine na predkoronske čase. Toda to pomlad...

Savus 360° – 22. aprila 2022, ODPOVEDANO ZARADI SLABEGA VREMENA

Spoštovani, povezovanje elementov oblikovanja in lesarstva pri urbani opremi vnaša v prostor dodano vrednost, ki jo je težko izmeriti. Odraža se predvsem v uporabnosti in povečani atraktivnosti prostora, kar je ključnega pomena tako za nas...

Obvestilo občanom o delih na Ulici Milana Majcna in ob ulici V gaju

Spoštovane občanke, spoštovani občani,   v minulih dneh so se pričele pripravljalne aktivnosti za težko pričakovano izgradnjo pločnika ob delu naše lokalne in državne ceste. Izvajalec gradbenih del na projektu z uradnim nazivom Ureditev hodnika...

Obnovitveni tečaj prve pomoči

Spoštovani, vabljeni na OBNOVITVENI TEČAJ PRVE POMOČI, ki bo 21. 4. 2022 (ČETRTEK) ob 17:00 v učilnici AMD Radeče, na Titovi ulici 4. Tečaj je brezplačen. Na tečaj se je potrebno prijaviti, in sicer se...

Čistilna akcija v soboto, 9. aprila 2022 od 9.00 dalje

     TURISTIČNO DRUŠTVO RADEČE   in   OBČINA RADEČE organizirata ČISTILNO AKCIJO, ki bo v soboto, 9. 4. 2022 od 9.00 dalje. Predstavnike društev/organizacij prosimo, da najkasneje do četrtka, 7. aprila do 12.oo na e-naslov info@radece.si...


ARHIV NOVIC

Razpisi

Razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Občina Radeče objavlja razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem, in sicer za neprofitno stanovanje št. 16, v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Kolenov graben 5, Radeče v izmeri 56,48 m2, točkovano z 253...


ARHIV RAZPISOV
Regionalna razvojna agencija Posavje, vodilni partner LAS Posavje, je v četrtek, 12. julija 2018, s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), prejela potrditev operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje. Prijavitelj operacije Stara šola za nove ideje (akronim: ŠOLA-IDEJ) je Občina Radeče, partnerji v projektu pa so JZ KTRC Radeče, Krajevna skupnost Jagnjenica, Telesnokulturno društvo Jagnjenica in Društvo kmečkih žena Arnika. Skupna vrednost projekta znaša 201.003,74€, v višini 85 % (146.652,93€) bo sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Operacija se je pričela izvajati v mesecu novembru 2018, zaključila pa se bo do konca aprila 2020. Izvajanje projekta bo v celoti potekalo na problemskem območju občine Radeče, natančneje na območju krajevne skupnosti Jagnjenica. Projekt Stara šola za nove ideje je usmerjen v krepitev socialne skupnosti na podeželju skozi ustvarjanje priložnosti za srečevanje in postopno aktivacijo ranljivih skupin (predvsem brezposelni mladi, ženske na podeželju in starejši) skozi različne oblike aktivnosti za prepoznavanje potencialov na podeželju. Osnovni cilj operacije Stara šola za nove ideje je oživeti podeželsko lokalno skupnost z aktivacijo potencialov ranljivih skupin. S tem bo dosežena večja kvaliteta življenja na danem območju, okrepljena povezanost med podeželjem in urbanimi središči ter izboljšan ekonomski in socialni položaj prebivalcev. Hkrati se bo zagotovilo učinkovito in trajnostno upravljanje z okoljem ter naravno in kulturno dediščino. Projekt se v svojem bistvu dotika tudi posebnih ciljev Strategije lokalnega razvoja, saj stremi k izboljšanju pogojev oz. aktivaciji ranljivih skupin podeželskega prebivalstva v smeri družbene reintegracije. Prepoznani so potenciali lokalnega okolja in podani impulzi za njihovo realizacijo tudi v smislu krepitve pogojev za rast malih ponudnikov v raznolikih perspektivnih dejavnostih. Cilji bodo doseženi s pomočjo skrbno izbranih projektnih partnerjev, ki dobro poznajo problematiko lokalne skupnosti, hkrati pa premorejo širok spekter za skupnost uporabnih znanj. Izvedba vzdrževalnih del na kulturno-varstveno zaščitenem objektu stare šole na Jagnjenici kot prva in pomembna dejavnost projekta omogoča izvajanje vsebinskega dela projekta. Ostale glavne aktivnosti predstavljajo delavnice s področja turizma, kulinarike, interpretacije narave, dva študijska krožka ter medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. Izjemno pomembna dejavnost operacije je aktivacija mladih v smislu spodbujanja podjetništva na podeželju. Zagotovo bo najvidnejši rezultat operacije Stara šola za nove ideje adaptiran objekt, stična točka krajevne skupnosti Jagnjenica. Z urejenim degustacijskim kotičkom, inovativnim interpretacijskim centrom, ki bo pripomogel k osveščenosti prebivalcev o pomenu ohranjanja narave, ter novimi turističnimi produkti bo stavba nudila možnost za nadaljnje razvijanje turizma in podjetništva. V sklopu projekta bosta tako razvita AgroTour itinerar in turistični produkt pod imenom Gozdna železnica. Del le-tega bo gozdni voziček, razstavni eksponat in plod lokalnega znanja, ki bo obiskovalcem omogočil vpogled v slikovito zgodovino kraja in okolice. Znanje, pridobljeno v sklopu izvedenih delavnic, kuharskih tečajev in študijskih krožkov, bo zagotovo v številnih vidikih okrepilo socialno skupnost, posledično bo povečano zadovoljstvo prebivalstva s kvaliteto življenja. Nova zgodba stare jagnjeniške šole in tamkajšnjih ljudi bo tako živela tudi po zaključku projekta.Evropska komisija, namenjena EKSRP - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

PRP - https://www.program-podezelja.si/
PRILAGAJANJE