Novice

Obvestilo o poslovanju s strankami

Glede na to, da se ukrepi zaradi preprečevanja širjenja okužb s korona virusom počasi sproščajo, vas obveščamo, da se stranke lahko v času uradnih ur tudi osebno oglasijo do strokovnih služb. Ob obisku vas vljudno...

Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti

Vlada je na 42. dopisni seji izdala Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti – objavljen je v Uradnem listu (povezava spodaj). Veljati prične 18. maja. https://www.gov.si/novice/2020-05-15-42-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/ Objava Odloka v Uradnem listu na spodnji...

Priporočila NIJZ za registrirane športnike in strokovne delavce v športu

Povezava na priporočila NIJZ: priporocila_za_registrirane_sportnike Splošna priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2 Pri preprečevanju okužb z novim koronavirusom, SARS-CoV-2, je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati splošna...

Postopno odpiranje ambulant v ZD Radeče

12. 3. 2020 smo zaradi razglašene epidemije COVID-19 začasno ustavili delo z osebno prisotnostjo pacientov v ambulantah Zdravstvenega doma Radeče. 11. 5. 2020 v Zdravstvenem domu Radeče odpiramo ambulante družinske medicine, pediatrično in ginekološko ambulanto...

POMAGAJMO DRUŽINI BOGNER IZ LOGA PRI VRHOVEM!

Spoštovani; V torek zjutraj, 5. maja 2020, smo bili obveščeni o hudi nesreči, ki je doletela družino Bogner iz Loga pri Vrhovem. Zagorela je lepo nastajajoča stanovanjska hiša, ki sta jo s prihranki postopoma urejala...

Preklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja

Z današnjim dnem se preklicuje velika požarna ogroženosti naravnega okolja, ki je bila razglašena 20. marca 2020. Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 20/14), Uprava...

Obvestilo o poslovanju s strankami

Občanke in občane obveščamo, da bosta Občina Radeče in KTRC Radeče do nadaljnjega zaradi preprečevanja širjenja okužb s korona virusom s strankami poslovala po telefonu in po navadni ter elektronski pošti. Stranke naprošamo, da se za oddajo...

Informacije o odprtju Knjižnice Laško in njenih enot

Knjižnice bomo odprli 4. 5. 2020 v t. i. prvi fazi, ki omogoča vračilo in prevzem naročenih knjig. PRILAGOJENI ODPIRALNI ČASI ENOT KNJIŽNICE LAŠKO KNJIŽNICA LAŠKO bo odprta po poletnem delovnem času: – ponedeljek: 8–15...


ARHIV NOVIC

Razpisi


ARHIV RAZPISOV




Regionalna razvojna agencija Posavje, vodilni partner LAS Posavje, je v četrtek, 12. julija 2018, s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), prejela potrditev operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje. Prijavitelj operacije Stara šola za nove ideje (akronim: ŠOLA-IDEJ) je Občina Radeče, partnerji v projektu pa so JZ KTRC Radeče, Krajevna skupnost Jagnjenica, Telesnokulturno društvo Jagnjenica in Društvo kmečkih žena Arnika. Skupna vrednost projekta znaša 201.003,74€, v višini 85 % (146.652,93€) bo sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Operacija se je pričela izvajati v mesecu novembru 2018, zaključila pa se bo do konca aprila 2020. Izvajanje projekta bo v celoti potekalo na problemskem območju občine Radeče, natančneje na območju krajevne skupnosti Jagnjenica. Projekt Stara šola za nove ideje je usmerjen v krepitev socialne skupnosti na podeželju skozi ustvarjanje priložnosti za srečevanje in postopno aktivacijo ranljivih skupin (predvsem brezposelni mladi, ženske na podeželju in starejši) skozi različne oblike aktivnosti za prepoznavanje potencialov na podeželju. Osnovni cilj operacije Stara šola za nove ideje je oživeti podeželsko lokalno skupnost z aktivacijo potencialov ranljivih skupin. S tem bo dosežena večja kvaliteta življenja na danem območju, okrepljena povezanost med podeželjem in urbanimi središči ter izboljšan ekonomski in socialni položaj prebivalcev. Hkrati se bo zagotovilo učinkovito in trajnostno upravljanje z okoljem ter naravno in kulturno dediščino. Projekt se v svojem bistvu dotika tudi posebnih ciljev Strategije lokalnega razvoja, saj stremi k izboljšanju pogojev oz. aktivaciji ranljivih skupin podeželskega prebivalstva v smeri družbene reintegracije. Prepoznani so potenciali lokalnega okolja in podani impulzi za njihovo realizacijo tudi v smislu krepitve pogojev za rast malih ponudnikov v raznolikih perspektivnih dejavnostih. Cilji bodo doseženi s pomočjo skrbno izbranih projektnih partnerjev, ki dobro poznajo problematiko lokalne skupnosti, hkrati pa premorejo širok spekter za skupnost uporabnih znanj. Izvedba vzdrževalnih del na kulturno-varstveno zaščitenem objektu stare šole na Jagnjenici kot prva in pomembna dejavnost projekta omogoča izvajanje vsebinskega dela projekta. Ostale glavne aktivnosti predstavljajo delavnice s področja turizma, kulinarike, interpretacije narave, dva študijska krožka ter medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. Izjemno pomembna dejavnost operacije je aktivacija mladih v smislu spodbujanja podjetništva na podeželju. Zagotovo bo najvidnejši rezultat operacije Stara šola za nove ideje adaptiran objekt, stična točka krajevne skupnosti Jagnjenica. Z urejenim degustacijskim kotičkom, inovativnim interpretacijskim centrom, ki bo pripomogel k osveščenosti prebivalcev o pomenu ohranjanja narave, ter novimi turističnimi produkti bo stavba nudila možnost za nadaljnje razvijanje turizma in podjetništva. V sklopu projekta bosta tako razvita AgroTour itinerar in turistični produkt pod imenom Gozdna železnica. Del le-tega bo gozdni voziček, razstavni eksponat in plod lokalnega znanja, ki bo obiskovalcem omogočil vpogled v slikovito zgodovino kraja in okolice. Znanje, pridobljeno v sklopu izvedenih delavnic, kuharskih tečajev in študijskih krožkov, bo zagotovo v številnih vidikih okrepilo socialno skupnost, posledično bo povečano zadovoljstvo prebivalstva s kvaliteto življenja. Nova zgodba stare jagnjeniške šole in tamkajšnjih ljudi bo tako živela tudi po zaključku projekta.



Evropska komisija, namenjena EKSRP - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

PRP - https://www.program-podezelja.si/