Novice

Nova zobozdravstvena ambulanta

Uporabnike zobozdravstvenih storitev obveščamo, da je s 1. 3. 2021 pričela v Zdravstvenem domu Radeče z delovanjem nova zobozdravstvena ambulanta. Naročanje je mogoče po telefonu 03 29 27 230, in sicer v ponedeljek, sredo in...

Hitro testiranje na Covid-19 v ZD Radeče

V tem tednu bomo v ponedeljek, 01. 3. 2021, od 7. do 8. ure, v  sredo 3. 3. 2021 in petek 5. 3. 2021 od 09.30. do 10.30., v COVID zabojniku pred ZD Radeče izvajali...

Hitro testiranje na Covid-19 v ZD Radeče

V tem tednu bomo tudi v  sredo 24. 2. 2021 in petek 26. 2. 2021 od 10. do 11. ure, v COVID zabojniku pred ZD Radeče izvajali BREZPLAČNE hitre teste. Prebivalci, ki se želijo testirati,...

Vabljeni k ogledu nastopa violinistke Tanje Sonc

V februarju, ko praznujemo kulturni praznik, je primeren čas, da kakšno novico več namenimo kulturi in dosežkom naših umetnikov. Prejeli smo prijazno povabilo in novico uspešne violinistke Tanje Sonc, tudi dobitnice Priznanja Ivana Pešca v...

Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda

Obveščamo vse lastnike priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda*, da so po določilih 100. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spremembe) dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja...

Hitro testiranje na Covid-19 v ZD Radeče

V tem tednu bomo v torek, 9. 2. 2021, sredo 10. 2. 2021 in petek 12. 2. 2021 v COVID zabojniku pred ZD Radeče izvajali BREZPLAČNE hitre teste, od 10. do 11. ure. Prebivalci, ki...

Posavska potujoča knjižnica bo pri nas v četrtek

  Pozdravljeni!   V tem tednu bo Posavska potujoča knjižnica obiskala tudi vaše postajališče. Vljudno vas vabimo, da nas obiščete. Termin VRHOVO  (parkirišče pri Bar Branka) SVIBNO  (pri šoli) JAGNJENICA  (pri gasilskem domu) četrtek, 4....


ARHIV NOVIC

Razpisi

Razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Občina Radeče s tem razpisom oddaja v najem neprofitno stanovanje na naslovu Titova ulica 6, Radeče. Za neprofitno stanovanje št. 6, v 3. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Titova ulica 6, Radeče v izmeri 68,37...


ARHIV RAZPISOV
Regionalna razvojna agencija Posavje, vodilni partner LAS Posavje, je v četrtek, 12. julija 2018, s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), prejela potrditev operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje. Prijavitelj operacije Stara šola za nove ideje (akronim: ŠOLA-IDEJ) je Občina Radeče, partnerji v projektu pa so JZ KTRC Radeče, Krajevna skupnost Jagnjenica, Telesnokulturno društvo Jagnjenica in Društvo kmečkih žena Arnika. Skupna vrednost projekta znaša 201.003,74€, v višini 85 % (146.652,93€) bo sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Operacija se je pričela izvajati v mesecu novembru 2018, zaključila pa se bo do konca aprila 2020. Izvajanje projekta bo v celoti potekalo na problemskem območju občine Radeče, natančneje na območju krajevne skupnosti Jagnjenica. Projekt Stara šola za nove ideje je usmerjen v krepitev socialne skupnosti na podeželju skozi ustvarjanje priložnosti za srečevanje in postopno aktivacijo ranljivih skupin (predvsem brezposelni mladi, ženske na podeželju in starejši) skozi različne oblike aktivnosti za prepoznavanje potencialov na podeželju. Osnovni cilj operacije Stara šola za nove ideje je oživeti podeželsko lokalno skupnost z aktivacijo potencialov ranljivih skupin. S tem bo dosežena večja kvaliteta življenja na danem območju, okrepljena povezanost med podeželjem in urbanimi središči ter izboljšan ekonomski in socialni položaj prebivalcev. Hkrati se bo zagotovilo učinkovito in trajnostno upravljanje z okoljem ter naravno in kulturno dediščino. Projekt se v svojem bistvu dotika tudi posebnih ciljev Strategije lokalnega razvoja, saj stremi k izboljšanju pogojev oz. aktivaciji ranljivih skupin podeželskega prebivalstva v smeri družbene reintegracije. Prepoznani so potenciali lokalnega okolja in podani impulzi za njihovo realizacijo tudi v smislu krepitve pogojev za rast malih ponudnikov v raznolikih perspektivnih dejavnostih. Cilji bodo doseženi s pomočjo skrbno izbranih projektnih partnerjev, ki dobro poznajo problematiko lokalne skupnosti, hkrati pa premorejo širok spekter za skupnost uporabnih znanj. Izvedba vzdrževalnih del na kulturno-varstveno zaščitenem objektu stare šole na Jagnjenici kot prva in pomembna dejavnost projekta omogoča izvajanje vsebinskega dela projekta. Ostale glavne aktivnosti predstavljajo delavnice s področja turizma, kulinarike, interpretacije narave, dva študijska krožka ter medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. Izjemno pomembna dejavnost operacije je aktivacija mladih v smislu spodbujanja podjetništva na podeželju. Zagotovo bo najvidnejši rezultat operacije Stara šola za nove ideje adaptiran objekt, stična točka krajevne skupnosti Jagnjenica. Z urejenim degustacijskim kotičkom, inovativnim interpretacijskim centrom, ki bo pripomogel k osveščenosti prebivalcev o pomenu ohranjanja narave, ter novimi turističnimi produkti bo stavba nudila možnost za nadaljnje razvijanje turizma in podjetništva. V sklopu projekta bosta tako razvita AgroTour itinerar in turistični produkt pod imenom Gozdna železnica. Del le-tega bo gozdni voziček, razstavni eksponat in plod lokalnega znanja, ki bo obiskovalcem omogočil vpogled v slikovito zgodovino kraja in okolice. Znanje, pridobljeno v sklopu izvedenih delavnic, kuharskih tečajev in študijskih krožkov, bo zagotovo v številnih vidikih okrepilo socialno skupnost, posledično bo povečano zadovoljstvo prebivalstva s kvaliteto življenja. Nova zgodba stare jagnjeniške šole in tamkajšnjih ljudi bo tako živela tudi po zaključku projekta.Evropska komisija, namenjena EKSRP - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

PRP - https://www.program-podezelja.si/