Novice

OBVESTILO OBČANOM – Ponovna razglasitev epidemije

Obveščamo vas, da se je operativna sestava štaba Civilne zaščite Občine Radeče prvič sestala že v petek, 16. 10. 2020, pred uradno razglasitvijo epidemije in sprejela prve ukrepe, torej začasno prepoved uporabe: igral na vseh...

Posavska potujoča knjižnica v naši občini tudi v sredo, 21. 10.

Posavka potujoča knjižnica BRALKO jutri (v sredo, 21. 10.) spet obišče kraje radeške občine: Vrhovo, Svibno in Jagnjenico. VPIŠETE SE LAHKO NA BIBLIOBUSU, PREKO SPLETA ALI PRINESTE IZPOLNJEN OBRAZEC, KI GA NAJDETE NA http://www.posavska-potujoca.si/postani-clan/. Članstvo...

Obvestilo ZD Radeče

V luči preprečevanja širjenja in prenosa koronavirusa SARS-Cov-2 ter zaradi zagotavljanja varnega in zdravega delovnega okolja zaposlenim v Zdravstvenem domu Radeče, smo postavili kontejner. Le-ta bo v prvi fazi služil v preventivne namene, kasneje pa...

Obvestilo občanom

Spoštovani Radečani in Radečanke, Zaradi povečane stopnje tveganja prenosa koronavirusa in nasploh izrednega poslabšanja epidemiološke situacije, Občina Radeče in Štab civilne zaščite Občine Radeče začasno prepovedujeta uporabo igral na vseh javnih otroških igriščih v občini,...

Obvestilo občanom

Spoštovane Radečanke in Radečani Na žalost je obdobje koronavirusa še vedno naša nova trenutna realnost in razmere so vse bolj zaskrbljujoče. Dne 13. 10. se je, na osnovi situacije, ki se dnevno zaostruje, ponovno sestal...

Obvestilo za javnost – 3. mednarodni dan e-odpadkov

mednarodni dan e-odpadkov poudarja izobraževanje in ozaveščanje javnosti o pravilnem ravnanju z odpadnimi električnimi in elektronskimi napravami. V prilogi si lahko preberete sporočilo za javnost: SZJ_Tretji mednarodni dan e-odpadkov_14102020


ARHIV NOVIC

Razpisi

Razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Občina Radeče s tem razpisom oddaja v najem neprofitno stanovanje na naslovu Titova ulica 10, Radeče. Za neprofitno stanovanje št. 2, v 1. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Titova ulica 10, Radeče v izmeri 19,79...

Razpis Slovenskega podjetniškega sklada

Razpis Slovenskega podjetniškega sklada – P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo ________________________________ Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je v petek, 31.7.2020, v Uradnem listu RS št. 107/2020 in na svoji...


ARHIV RAZPISOV
Regionalna razvojna agencija Posavje, vodilni partner LAS Posavje, je v četrtek, 12. julija 2018, s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), prejela potrditev operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje. Prijavitelj operacije Stara šola za nove ideje (akronim: ŠOLA-IDEJ) je Občina Radeče, partnerji v projektu pa so JZ KTRC Radeče, Krajevna skupnost Jagnjenica, Telesnokulturno društvo Jagnjenica in Društvo kmečkih žena Arnika. Skupna vrednost projekta znaša 201.003,74€, v višini 85 % (146.652,93€) bo sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Operacija se je pričela izvajati v mesecu novembru 2018, zaključila pa se bo do konca aprila 2020. Izvajanje projekta bo v celoti potekalo na problemskem območju občine Radeče, natančneje na območju krajevne skupnosti Jagnjenica. Projekt Stara šola za nove ideje je usmerjen v krepitev socialne skupnosti na podeželju skozi ustvarjanje priložnosti za srečevanje in postopno aktivacijo ranljivih skupin (predvsem brezposelni mladi, ženske na podeželju in starejši) skozi različne oblike aktivnosti za prepoznavanje potencialov na podeželju. Osnovni cilj operacije Stara šola za nove ideje je oživeti podeželsko lokalno skupnost z aktivacijo potencialov ranljivih skupin. S tem bo dosežena večja kvaliteta življenja na danem območju, okrepljena povezanost med podeželjem in urbanimi središči ter izboljšan ekonomski in socialni položaj prebivalcev. Hkrati se bo zagotovilo učinkovito in trajnostno upravljanje z okoljem ter naravno in kulturno dediščino. Projekt se v svojem bistvu dotika tudi posebnih ciljev Strategije lokalnega razvoja, saj stremi k izboljšanju pogojev oz. aktivaciji ranljivih skupin podeželskega prebivalstva v smeri družbene reintegracije. Prepoznani so potenciali lokalnega okolja in podani impulzi za njihovo realizacijo tudi v smislu krepitve pogojev za rast malih ponudnikov v raznolikih perspektivnih dejavnostih. Cilji bodo doseženi s pomočjo skrbno izbranih projektnih partnerjev, ki dobro poznajo problematiko lokalne skupnosti, hkrati pa premorejo širok spekter za skupnost uporabnih znanj. Izvedba vzdrževalnih del na kulturno-varstveno zaščitenem objektu stare šole na Jagnjenici kot prva in pomembna dejavnost projekta omogoča izvajanje vsebinskega dela projekta. Ostale glavne aktivnosti predstavljajo delavnice s področja turizma, kulinarike, interpretacije narave, dva študijska krožka ter medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. Izjemno pomembna dejavnost operacije je aktivacija mladih v smislu spodbujanja podjetništva na podeželju. Zagotovo bo najvidnejši rezultat operacije Stara šola za nove ideje adaptiran objekt, stična točka krajevne skupnosti Jagnjenica. Z urejenim degustacijskim kotičkom, inovativnim interpretacijskim centrom, ki bo pripomogel k osveščenosti prebivalcev o pomenu ohranjanja narave, ter novimi turističnimi produkti bo stavba nudila možnost za nadaljnje razvijanje turizma in podjetništva. V sklopu projekta bosta tako razvita AgroTour itinerar in turistični produkt pod imenom Gozdna železnica. Del le-tega bo gozdni voziček, razstavni eksponat in plod lokalnega znanja, ki bo obiskovalcem omogočil vpogled v slikovito zgodovino kraja in okolice. Znanje, pridobljeno v sklopu izvedenih delavnic, kuharskih tečajev in študijskih krožkov, bo zagotovo v številnih vidikih okrepilo socialno skupnost, posledično bo povečano zadovoljstvo prebivalstva s kvaliteto življenja. Nova zgodba stare jagnjeniške šole in tamkajšnjih ljudi bo tako živela tudi po zaključku projekta.Evropska komisija, namenjena EKSRP - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

PRP - https://www.program-podezelja.si/