LOKALNE VOLITVE 2022

KONTAKT OVK OBČINE RADEČE

Kontaktni elektronski naslov Občinske volilne komisije OBČINE RADEČE je: obvkradece@gmail.com

Tajnik občinske volilne komisije Slavko Kočevar je dosegljiv na 051 606 920

Stran se dnevno dopolnjuje.

 

Rokovnik-volilnih-opravil-LV2022

Ugotovitveni sklep o kandidiranju s podporo volivcev na lokalnih volitvah 2022:

Ugotovitveni sklep o kandidiranju s podporo skupine volivcev na lokalnih volitvah 2022

Sklep o imenovanju tajnika Občinske volilne komisije:

Sklep o imenovanju tajnika OVK

Sklep o določitvi volišč za volitve članov svetov krajevnih skupnosti:

Sklep o določitvi volišč za volitve članov svetov KS

Sklep o določitvi volišč za volitve članov Občinskega sveta in volitve župana:

Sklep o določitvi volišča za volitve članov Občinskega sveta in volitve župana

 

POMEMBNA OBVESTILA:

Seznami kandidatov in kandidatnih list za lokalne volitve 2022 za župana, Občinski svet in svete Krajevnih skupnosti:

  • Kandidat za volitve župana

Kandidat za volitve Župana Občine Radeče

  • Kandidatne liste za volitve članov Občinskega sveta

Kandidatne liste za volitve članov OS-VE1

Kandidatne liste za volitve članov OS-VE2

  • Kandidati za volitve v svet Krajevne skupnosti Radeče

Kandidati za volitve v svet KS Radeče VE1

Kandidati za volitve v svet KS Radeče VE2

Kandidati za volitve v svet KS Radeče VE3

Kandidati za volitve v svet KS Radeče VE4

  • Kandidati za volitve v svet Krajevne skupnosti Jagnjenica

Kandidati za volitve v svet KS Jagnjenica

  • Kandidati za volitve v svet Krajevne skupnosti Vrhovo

Kandidati za volitve v svet KS Vrhovo

  • Kandidati za volitve v svet Krajevne skupnosti Svibno

Kandidati za volitve v svet KS Svibno

 

Sklep DVK o obveznem neposrednem vlaganju kandidatur

 

OBVESTILO predlagateljem kandidatur za volitve župana, članov občinskega sveta in članov sveta krajevnih skupnosti Občine Radeče

Občinska volilna komisija Radeče bo kandidature sprejemala v mali sejni sobi Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1:

  •  v sredo, 19. 10. 2022 od 14.00 do 17.00 in
  • v četrtek, 20. 10. 2022 od 14.00 do 19.00.

 Obrazci za vložitev kandidatur so objavljani na spletnih straneh Državne volilne komisije (https://www.dvk-rs.si/)  in Občine Radeče (https://www.radece.si/lokalne-volitve-2022/). 

Obvestilo prilagamo: Obvestilo-oddaja kandidatur 2022

 

  • Sklep o postopku izvedbe žrebanja vrstnega reda kandidatur:

Sklep o postopku izvedbe žrebanja vrstnega reda kandidatur LV2022

Seznam kandidatur in list kandidatov za občino Radeče si lahko ogledate na spodnji povezavi:

Lokalne volitve 2022 (dvk-rs.si)

Predčasno glasovanje – obvestilo: Predčasno glasovanje 2022

OBRAZCI

Imenovanje volilnih odborov:

Soglasje kandidata za člana volilnega odbora

Volitve za župana:

Lokalne volitve 2022_Podpora kandidaturi za župana

Kandidatura za župana

Soglasje kandidata

Potrdilo o vložitvi kandidature za župana

Podatki o organizatorju volilne kampanje

Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke za določitev kandidatur

Zapisnik o delu organa politične stranke za določitev kandidature za župana

Volitve članov občinskega sveta:

Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oz listi kandidatov

Soglasje s kandidaturo za člana občinskega sveta

Zapisnik o delu organa politične stranke za določitev liste kandidatov za člane občinskega sveta

Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke za določitev kandidatur (OS)

Potrdilo o vložitvi kandidature za člana občinskega sveta

Podatki o organizatorju volilne kampanje (OS)

Volitve članov krajevnih skupnosti:

kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti

Potrdilo o vložitvi kandidature krajevne skupnosti

Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke za določitev kandidatur (KS)

Soglasje s kandidaturo-krajevne skupnosti

Zapisnik o delu politične stranke-krajevne skupnosti

Posebne oblike glasovanja:

Obrazec za glasovanje po pošti

Obrazec za glasovanje doma

IZIDI GLASOVANJ – LOKALNE VOLITVE 2022

Poročilo o izidu glasovanja za župana 2022

Poročilo o izidu glasovanja za občinski svet 2022

Izid glasovanja za župana -po št. glasov

Izid glasovanja za OS

Izid glasovanja po št. glasov – za vse KS v Občini

Izid glasovanja po listah – izvoljeni kandidati

 

 

 

 

 

Preskoči na osrednjo vsebino