LOKALNE VOLITVE 2022

KONTAKT OVK OBČINE RADEČE

Kontaktni elektronski naslov Občinske volilne komisije OBČINE RADEČE je: obvkradece@gmail.com

Tajnik občinske volilne komisije Slavko Kočevar je dosegljiv na 051 606 920

Stran se dnevno dopolnjuje.

 

Ugotovitveni sklep o kandidiranju s podporo volivcev na lokalnih volitvah 2022:

Ugotovitveni sklep o kandidiranju s podporo skupine volivcev na lokalnih volitvah 2022

Sklep o imenovanju tajnika Občinske volilne komisije:

Sklep o imenovanju tajnika OVK

Sklep o določitvi volišč za volitve članov svetov krajevnih skupnosti:

Sklep o določitvi volišč za volitve članov svetov KS

Sklep o določitvi volišč za volitve članov Občinskega sveta in volitve župana:

Sklep o določitvi volišča za volitve članov Občinskega sveta in volitve župana

OBRAZCI

Imenovanje volilnih odborov:

Soglasje kandidata za člana volilnega odbora

Volitve za župana:

Lokalne volitve 2022_Podpora kandidaturi za župana

Kandidatura za župana

Soglasje kandidata

Potrdilo o vložitvi kandidature za župana

Podatki o organizatorju volilne kampanje

Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke za določitev kandidatur

Zapisnik o delu organa politične stranke za določitev kandidature za župana

Volitve članov občinskega sveta:

Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oz listi kandidatov

Soglasje s kandidaturo za člana občinskega sveta

Zapisnik o delu organa politične stranke za določitev liste kandidatov za člane občinskega sveta

Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke za določitev kandidatur (OS)

Potrdilo o vložitvi kandidature za člana občinskega sveta

Podatki o organizatorju volilne kampanje (OS)

Volitve članov krajevnih skupnosti:

kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti

Potrdilo o vložitvi kandidature krajevne skupnosti

Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke za določitev kandidatur (KS)

Soglasje s kandidaturo-krajevne skupnosti

Zapisnik o delu politične stranke-krajevne skupnosti

Posebne oblike glasovanja:

Obrazec za glasovanje po pošti

 

PRILAGAJANJE