Skupni prekrškovni organ

4. maja 2009 je začel z delovanjem Skupni prekrškovni organ občinskih uprav Brežice, Bistrica ob Sotli, Radeče, Krško in Sevnica.

Več o sestavi organa, njegovih pristojnostih ter financiranju si lahko preberete s klikom na povezavo.

Informacijska pisarna Občine Radeče:

mag. Marjetka Lipec

Telefon: 03 56 80 800

 

Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica izvaja nadzor nad izvajanjem in spoštovanjem naslednjih predpisov Občine Radeče:

 

Odlok o ustanovitvi skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica
(Ur. list RS, št. 73/2008,79/2009,105/2010),
Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih
(Ur. list RS,št. 45/2000, 33/2009),
Odlok o občinskih cestah
(Ur. list RS,št. 4/1999),
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radeče
(Ur. list RS, št. 60/2010),
Odlok o odvajanju odpadne in padavinske vode
(Ur. list RS, št. 86/2001),
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Radeče
(Ur. list RS, št. 35/2001),
Odlok o komunalnih taksah v Občini Radeče
(Ur. list RS, št. 5/2000, 112/2000, 32/2009),
Odlok o grbu in zastavi
(Ur. list RS,št. 91/2004, 32/2009),
Odlok o vzreji psov in obveznostih pri vzdrževanju čistoče javnih površin
(Ur. list RS,št. 5/2000, 112/2000, 5/2004, 32/2009),
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
(Ur. list RS,št. 5/2000, 32/2009).

Preskoči na osrednjo vsebino