Kategorija: Razpisi

Javni razpis – Priznanje Ivana Pešca za leto 2019

Občina Radeče v času od 05. 11. 2018 do vključno 05. 12. 2018 objavlja javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev Priznanja Ivana Pešca za leto 2019.   Razpis je objavljen na oglasnih deskah po...

Javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Občina Radeče razpisuje oddajo neprofitnega stanovanja v najem, in sicer: dvosobno stanovanje št. 12, v 4. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Kolenov graben 8, Radeče v izmeri 54,99 m2 Razpis je objavljen na spletni strani...

Javni razpis – Priznanja Občine Radeče 2018

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 52/06-UPB1, 110/09, 92/12) in Odloka o priznanjih Občine Radeče (Ur. l. RS št. 49/05) objavljamo JAVNI  RAZPIS za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Radeče za...