Vizitka občine Radeče

Naslov:

OBČINA RADEČE
Ulica Milana Majcna 1
1433 Radeče

Pooblaščeni predstavnik:
TOMAŽ REŽUN, ŽUPAN

Telefon:
03/56 80 800
Telefaks.:
03/56 80 823

Elektronska pošta: info@radece.si

stavba_obcine_radece
Matična številka: 5874491
Ident. št. za DDV: SI50643720
Podračun pri UJP Žalec: 01299-0100003393
Preskoči na osrednjo vsebino