Projekt ESRR: Vsi na plac!

Nazaj

VSI NA PLAC!

 

Akronim: VSI NA PLAC!

Vrednost projekta: 13.303,28 €

Vrednost sofinanciranja: 9.595,42 €

Partnerji: KTRC Radeče, Občina Radeče, Lucija Prašnikar s.p., Hortikulturno društvo Radeče in Društvo kmečkih žena Arnika

Trajanje: december 2017 do november 2018

 

Januarja 2018 smo z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter RRA Posavje, vodilnega partnerja LAS Posavje, prejeli Obvestilo o potrditvi operacije »Vsi na plac!«. Projekt je bil namreč v skladu z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi lokalna skupnost, prijavljen na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2017 Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Prijavitelj operacije z nazivom »Vsi na plac!« je Kulturno turistični rekreacijski center Radeče, partnerji v konzorciju so še Lucija Prašnikar s.p., Hortikulturno društvo Radeče, Društvo kmečkih žena Arnika in Občina Radeče. Skupna vrednost projekta je 13.303,28 €; operacija pa bo v višini 80 % sofinancirana iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za problemsko območje Občine Radeče. Predviden znesek sofinanciranja tako znaša 9.595,42 €.

Operacija je skladna z upravičenim namenom oziroma prispeva k upravičenemu področju ukrepanja večja vključenost ranljivih skupin (krepitev sodelovanja z institucionalnim okoljem za povečanje socialne vključenosti oz. povečanje dostopnosti do storitev na lokalni ravni).

Gre za sofinanciranje operacije, katere rezultat prispeva k uresničevanju ciljev, zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja na območju LAS Posavje 2014–2020. Kazalniki in rezultati so skladni z Operativnim programom evropske kohezijske politike 2014–2020, operacije so skladne s cilji ESRR (vlaganje v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, ter boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območju LAS Posavje). Ustrezen je tudi finančni plan operacije.

S projektom želimo vsebinsko nadgraditi že obstoječo tržnico, ki je bila zgrajena v okviru LEADER projekta »Posavska špajza«. V dobrih dveh letih delovanja Radeške tržnice se je izkazalo, da je lokalno prebivalstvo tržnico dobro sprejelo in postopno so se že začele spreminjati nakupovalne navade. Vendar bi lahko s popularizacijo lokalno pridelane hrane in osveščanjem lokalnega prebivalstva skrb za bolj zdrav slog življenja še bolj stimulirali. Z večjim obiskom tržnice želimo posledično povečati zanimanje lokalnih ponudnikov za prodajo na tržnici ter tudi na ta način okrepiti lokalno ekonomijo in položaj obstoječih kmetij.

Projekt naslavlja potrebo po večji aktivaciji lokalnega prebivalstva in ponudnikov na področju zdravega življenjskega sloga, zato smo se v okviru projektnega predloga odločili ponuditi delavnice za osveščanje o zdravem način življenja predvsem za seniorje. Z naborom atraktivnih aktivnosti nagovarjamo tudi naše najmlajše. Želimo jih povabiti na »Otroško tržnico«, kjer se bodo lahko postavili v vlogo prodajalcev. Na delavnicah, ki smo jih poimenovali »Zmešančki za otroke«, bomo pripravljali smoothije. Našim najmlajšim želimo tako približati okuse lokalnega sadja in zelenjave. Zdrav življenjski slog bomo promovirali tudi s pripravo »Sobotnega zajtrka« na tržnici – 15 tovrstnih zajtrkov bo namenjenih tako otrokom kakor odraslim. Z degustacijami lokalnih produktov bomo povečali atraktivnost tržnice in posledično tudi zanimanje lokalnega prebivalstva za zdravo in neprocesirano hrano.

Dogodek »ŠtantFest« bo prinesel večjo prepoznavnost tako tržnice kot lokalne ponudbe, z oblikovanjem kulinaričnega itinerarja pa bomo poskušali ponudnike s tržnice povezati tudi s turističnimi tokovi in morda spodbuditi kakšno podjetniško idejo. Lokalno kulinarično znanje in tradicijo bomo vključili v aktivnost oblikovanja kulinaričnega spominka.

Še posebej atraktiven bo vertikalni zeliščni vrt. Kupcem bo omogočal, da si sami naberejo zelišča, ki bodo odličen dodatek drugim sestavinam, kupljenim na tržnici. Za prepoznavnost projekta bomo poskrbeli z zloženkami in objavami.

Preskoči na osrednjo vsebino