Odbori in komisije

ARHIV: odbori in komisije v mandatu 2006-2010
ARHIV: odbori in komisije v mandatu 2010-2014
ARHIV: odbori in komisije v mandatu 2014-2018
ARHIV: odbori in komisije v mandatu 2018-2022

Odbori in komisije

JP KOMUNALA RADEČE – NADZORNI SVET

(Imenovan na seji Občinskega sveta, dne 19. 1. 2023)

Zoran ČULK Titova ul. 46, Radeče
Adil MUŠINOVIĆ  Ulica OF 23, Radeče
Marija IMPERL Pot na stadion 9, Radeče
Drago KOZINC Starograjska ul. 8, Radeče

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

(Imenovana na Občinskem svetu, dne 19. 1. 2023)

mag. Igor KARLOVŠEK – predsednik Ulica 11. maja 8, 1433 Radeče
Martin POVŠE – namestnik predsednika Titova ul. 36, 1433 Radeče
Mitja STRNIŠA – rač. programer, član Pot na jez 46, Radeče
Valentin GRAHEK – član Pot na brod 4, Radeče
Igor BERVAR – član Titova ul. 97, 1433 Radeče
Marko PRNAVER – namestnik člana Hotemež 28, 1433 Radeče
Vida MESAR – namestnica člana Dobrava 8 a, Radeče
Suzana HOČEVAR – namestnica člana Obrežje 61 a, 1433 Radeče

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

(Imenovan na seji Občinskega sveta, dne 19. 1. 2023)

Danijel HITER Pot na jez 11 a, Radeče
Tomaž KNAVS Ul. Milana Kosa 11, Radeče
Ambrož KARLOVŠEK Jelovo 32, Radeče
Franc ZOREC  Obrežje 56, Radeče
Alojz KMETIČ Prapretno 20 a, Radeče
Rado MREŽAR Jagnjenica 57, Radeče
Zoran ŠPRINGER  Stari dvor 25, Radeče
Ludvik KOS Dobrava 13, Radeče
Franc TITOVŠEK Vodovodna  ulica 7, Radeče

ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO, OKOLJE, KOMUNALNO DEJAVNOST, TURIZEM, OBČINSKO PREMOŽENJE IN FINANCE

(Imenovan na seji Občinskega sveta Občine Radeče, 19. 1. 2023) 

Marija IMPERL – predsednica Pot na stadion 9, Radeče
Tel .: 051 312 558  
Rok ZAHRASTNIK Hotemež 33, Radeče
Tomaž NOVAK Svibno 7 b, Radeče
Peter MLAKAR Pot na jez 13 a, Radeče
Urška RENKO Svibno 23, Radeče
Mirko BERVAR Stari dvor 23 b, Radeče
Janja RIBIČ Jagnjenica 60, Radeče

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, SOCIALNO POLITIKO IN DELO Z DRUŠTVI

(Imenovan na seji Občinskega sveta Občine Radeče, 19. 1. 2023)

Manja PLUT– predsednica Titova ulica 74, Radeče
Tel.: 031 672 270  
Breda ŠULIGOJ Žebnik 44, Radeče
Miran PRNAVER Nad Mlinščico 8, Radeče
Helena BREGAR ŠRAMEL Jagnjenica 11, Radeče
Franc GROS Jagnjenica 23 a, Radeče
Igor KLANŠEK Titova ulica 21, Radeče
Anja GOSPODARIČ Pot na brod 2, Radeče

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

(Imenovana na seji Občinskega sveta, dne 14. 12. 2022)

Janez PREŠIČEK – predsednik Ul. talcev 1, Radeče
Dušan PODLESNIK Obrežje 15, Radeče
Zoran ČULK Titova ulica 46, Radeče
Miran PRNAVER Nad Mlinščico 8, Radeče
Peter MLAKAR Pot na jez 13 a, Radeče

KOMISIJA ZA STATUTARNA IN PRAVNA VPRAŠANJA

(Imenovana na seji Občinskega sveta Občine Radeče, 19. 1. 2023)

Drago KLANŠEK – predsednik Log pri Vrhovem 21, Radeče
Tel .: 041 794 387  
Špelca IMPERL Pot na stadion 9, Radeče
Miran PRNAVER Nad Mlinščico 8, Radeče
Helena BREGAR ŠRAMEL Jagnjenica 11, Radeče
Urška RENKO Svibno 23, Radeče
Lovro VOLF Pot na jez 9 c, Radeče
Petra BREZNIKAR Jagnjenica 13 č, Radeče

DRUŽBA ZA KABELSKI IN KOMUNIKACIJSKI SISTEM RADEČE- PROGRAMSKI SVET

(Imenovani na seji Občinskega sveta Občine Radeče, 19. 1. 2023)

Zvone DORNIK Žebnik 42, Radeče
Polona ŠMRGUT Njivice 15, Radeče
Matjaž ŠULIGOJ Stari dvor 24, Radeče
Miran PODLESNIK Hotemež 12, Radeče
Zdravko BREGAR Jagnjenica 10 b, Radeče

KOMISIJA ZA OCENJEVANJE NAJLEPŠE KRAJEVNE SKUPNOSTI, HIŠE IN KMETIJE

(Imenovana s strani župana, 11. 4. 2023)

Jovanka KRANJEC Ulica Milana Majcna 21, Radeče
Mira MAJNAR Kolenov graben 8, Radeče
Marinka ZUPANČIČ Pot na brod 3, Radeče
Nataša ČEČ

Anita KLJUČEVŠEK

Jelovo 33 a, Radeče

Svibno 9, Radeče

Ana ZAVRŠNIK

Julija TREBEŽNIK

Goreljce 3 a, Radeče

Jagnjenica 45, Radeče

KOMISIJA ZA KMETIJSTVO

(Imenovana s strani župana, 23. 2. 2023)

Bernarda GRAČNER – predstavnik kmetijsko svetovalne službe  
Borut KNEZ Brunška Gora 15, 1433 Radeče
Benjamin ŽONTA Svibno 34, Radeče
Vane URH Svibno 9, Radeče
Jerneja NOVAK Titova ul. 101, 1433 Radeče
Feliks KORBAR Močilno 23, 1433 Radeče
Miran HOČEVAR Obrežje 62, Radeče
   

Člani organov javnih zavodov in javnih podjetji


Svet zavoda JZ GLASBENA ŠOLA LAŠKO-RADEČE

(Imenovan na seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 19. 1. 2023)

Rok ŽELEZNIK Obrežje 31, Radeče

Svet zavoda JZ ZD RADEČE

(Imenovan na seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 19. 1. 2023)

Simon ŽNIDAR  Šolska pot 1, Radeče
Andreja BURKELC KLAJN Vrhovo 51, Radeče
Zoran ČULK Titova ulica 46, Radeče
Jacinta DOBERŠEK MLAKAR Pot na jez 13 a, Radeče

Svet zavoda JZ Osnovna šola Marjana Nemca Radeče

(Imenovani na seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 19. 1. 2023)

Metka ČULK Titova ulica 46, Radeče
Maja ČEPIČ ŽNIDAR Šolska pot 1, Radeče
Helena KINK Jelovo 13 b, Radeče

Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Celje

(Imenovana na seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 19. 1. 2023)

Doroteja JAZBEC Jelovo 45, Radeče

Svet Javnega zavoda KTRC Radeče

(Imenovani na seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 19. 1. 2023)

Anton LIPOGLAVŠEK Titova ulica 93, Radeče
Tomaž NOVAK Svibno 7 b, Radeče

Svet Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Laško

(Imenovani na seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 19. 1. 2023)

Aleš BREZNIKAR Močilno 6, Radeče
Žan BREGAR Jagnjenica 10 b, Radeče

Svet Javnega zavoda Knjižnica Laško

(Imenovana na seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 19. 1. 2023)

Maja RALCA

Darko BERUS (kot predstavnik uporabnikov oz. zainteresirane javnosti imenovan na 2. dopisni seji OS Občine Radeče, dne 21. 5. 2020) 

Log pri Vrhovem 8, Radeče

Ulica OF 4, Radeče


Svet Javnega zavoda Celjske lekarne

(Imenovana na seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 19. 1. 2023)

Renata JEGLIČ Zagrad 29 a, Radeče

Skupščina podjetja CEROZ, d.o.o.

(Imenovan na seji Občinskega sveta Občine Radeče, dne 19. 1. 2023)

Marija IMPERL Pot na stadion 9, Radeče

Preskoči na osrednjo vsebino