Krajevna skupnost Jagnjenica

Jagnjenica se prvič omenja leta 1351. Jagnjenica je staro naselje, ki se razprostira na obeh straneh potoka Sopota in leži pod strmim Gradcem. To je prisojen svet na dvignjenem, odcednem obrobju in je že v davnini dajal ugodne naselitvene pogoje. Dokaz temu so prazgodovinski in poznoantični ostanki na krajih Kržiše in Gradec.

Gručasto poseljeno vas po srednjeveškem vzorcu kasneje zamenjajo posamične kmetije raztresene po pobočnih platojih. Povojna industrializacija je prinesla relativno gosto individualno pozidavo, raztreseno po zaselkih. Eden takšnih zaselkov je Kompanija, ki leži nasproti griča Gradec, na severni strani ceste. Manjše jedro je formirano ob sotočju Sopote in Glažutnega potoka, ki priteka izpod gozdnate Jatne. Novejši del naselja se je razvil ob levem bregu Sopote pod mostom. Južno od Gradca leži zaselek Kobalija in nižje še zaselek Golobinjek, ki ga sestavljajo vinogradniške domačije.

Tukajšna sožupna cerkev Sv. Marjete je prvič omenjena v svibenskem urbarju okoli leta 1400. Cerkev stoji pod strmim Gradcem ob cesti na Svibno. Sestavljata jo glavna ladja in prezbiterij, h kateremu je prizidano novejše župnišče. Zvonik, ki stoji samostojno nad cerkvijo, je ostanek prejšne cerkve, ki jo je odnesel plaz.

Sedanja cerkev je neobaročna, pozidana v letih 1899-1900. V hodna veža ima pevsko emporo, osemkotna ladja je obokana s kupolo, prezbiterij je enako širok in visok kot vhodna veža. Glavni oltar je tebernakljast, iz 18. stoletja, nad njim visineoromanski nastavek s sočasnim kipom Sv. Marjete, ostali kipi so baročni. Levi stranski oltar je kvalitetno delo iz konca 17. stoletja. Iz 1. polovice 18. stoletja je desni stranski oltar in nastavek oltarja Sv. Andreja, ki ima sliko V. Metzingerja. Klopi so kvalitetno delo iz 2. polovice 17. stoletja, prenesene iz ljubljanske franšiščkanske cerkve. Zvonik, ostanek prvotne cerkve je iz 18. stoletja, obnovljena je baročna členitev fasade. Na fasadi je še nekaj sledov furlanskih fresk iz začetka 15.stoletja.

cerkev_sv_marjete

Stari dvor – kapela pri hiši Stari dvor 2
Kapela stoji ob cesti na robu s škarpo obzidanega vrta. Zidan kapela z nišami na treh straneh ima kvadratni tloris in dvokapno s škriljem krito streho. Ima profiliran pristrešni venec. Niši na stranskih fasadah sta danes glede na prvotno stanje nekoliko zmanjšani. Vsa kapela je poslikana, vendar je poslikava slabo vidna. V niši na glavni fasadi je v temenu oboka naslikana Sv. Trojica, levo in desno na stenah pa sta svetniški figuri, zlasti levo je slabo vidna. Poslikani sta bili tudi stranski niši, na severni strani o poslikavi skoraj ni več sledu, medtem ko je na južni strani viden menih s križem (Sv. Frančišek). Po pripovedovanju lastnika je bila kapela obnovljena l. 1937, takrat jo je poslikal Franc Kavčič. Ob tej obnovi je bil nekdanji relief 12 mučencev zamenjan s sedanjim kipom Sv. Janeza Evangelista, ki ga je mogoče datirati še v 17. stol. Kapela predstavlja tip zaprte kapele z nišami, ki je bila verjetno pozidana v 17. stoletju.

Ob Sopoti leži stara kovačnica na vodni pogon, kjer izdelujejo kmečko orodje. V bližini je zasek Stari dvor, kjer je zajet radeški vodovod. KS Jagnjenica zajema naselja Jagnjenica, Stari dvor, Čimerno.

Arhiv članov sveta krajevne skupnosti Jagnjenica v mandatu 2006-2010
Arhiv članov sveta krajevne skupnosti Jagnjenica v mandatu 2010-2014
Arhiv članov sveta krajevne skupnosti Jagnjenica v mandatu 2014-2018
Arhiv članov sveta krajevne skupnosti Jagnjenica v mandatu 2018-2022

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI JAGNJENICA

(Izvoljeni na volitvah, dne 20. 11. 2022)

Predsednik: Rado Mrežar, Jagnjenica 57, Radeče 041 794 393
     
Člani: Boris Fajfer, Jagnjenica 63, Radeče  
  Zdravko Bregar, Jagnjenica 10 b, Radeče  
  Alojz Lazar, Jagnjenica 35 a, Radeče  
  Matjaž Šuligoj, Stari dvor 24, Radeče  
  Darko Kmetič, Jagnjenica 26 a, Radeče  
 

Robert Erazem, Jagnjenica 58 a,  Radeče

 

Predsednik KS Jagnjenica Rado Mrežar je bil izvoljen na seji Sveta KS Jagnjenica, dne 23. 12. 2022.

Preskoči na osrednjo vsebino