Kategorija: Razpisi

Ugotovitvena odločba

Občina Radeče v upravni zadevi formalne ureditve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena objavlja ugotovitveno odločbo, ki je priložena spodaj: Ugotovitvena odločba 1823-2 k.o. Svibno

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Radeče objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče – vsebina je priložena spodaj: Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Sofinanciranje sterilizacije lastniških mačk v občini Radeče!

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je občina dolžna zagotoviti sredstva za delovanje zavetišča za živali oziroma je dolžna poskrbeti za zapuščene živali. Občina Radeče je skupaj s poslovnima enotama, Veterinarske postaje Laško in...