Kategorija: Razpisi

Sofinanciranje sterilizacije lastniških mačk v Občini Radeče

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je občina dolžna zagotoviti sredstva za delovanje zavetišča za živali oziroma je dolžna poskrbeti za zapuščene živali. Občina Radeče je skupaj s poslovnima enotama, Veterinarske postaje Laško in...

Ugotovitvena odločba

Občina Radeče v upravni zadevi formalne ureditve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena objavlja ugotovitveno odločbo, ki je priložena spodaj: Ugotovitvena odločba 1823-6 Svibno

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Občina Radeče objavlja obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju Direktor Občinske uprave Občine Radeče.  Obvestilo o končanem javnem natečaju – 2.10.2019