Kategorija: Razpisi

Razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Občina Radeče s tem razpisom oddaja v najem neprofitno stanovanje na naslovu Titova ulica 6, Radeče. Za neprofitno stanovanje št. 6, v 3. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Titova ulica 6, Radeče v izmeri 68,37...

Razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Občina Radeče s tem razpisom oddaja v najem neprofitno stanovanje na naslovu Titova ulica 10, Radeče. Za neprofitno stanovanje št. 2, v 1. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Titova ulica 10, Radeče v izmeri 19,79...

Razpis Slovenskega podjetniškega sklada

Razpis Slovenskega podjetniškega sklada – P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo ________________________________ Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je v petek, 31.7.2020, v Uradnem listu RS št. 107/2020 in na svoji...

PRILAGAJANJE