Kategorija: Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2011

Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče objavlja javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2011. Javni razpis je odprt do vključno 1. aprila 2011. Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija so v prilogi....

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJA IVANA PEŠCA ZA LETO 2011

OBČINA RADEČE Ulica Milana Majcna 1 1433 Radeče Tel.: 03 56 80 800 Fax: 03 56 80 823 E-naslov: info@radece.si Na podlagi 18. člena statuta Občina Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 UPB-1) in Odloka...

RAZPIS ŠTIPENDIJ V POSAVSKI ŠTIPENDIJSKI SHEMI

V prilogi si lahko preberete vsebino RAZPISA ŠTIPENDIJ V POSAVSKI ŠTIPENDIJSKI SHEMI ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2010/2011. Razpisu je priložen tudi prijavni obrazec. Priponke: Javni razpis stipendij PSS 2010-2011-z obrazcem

JAVNI POZIV ZA SODELOVANJE V ODBORIH RRS POSAVJE

Regionalni razvojni svet regije Posavje (v nadaljevanju RRS) na podlagi sprejetega Poslovnika Regionalnega razvojnega sveta in sklepa 1. dopisne seje RRS z dne 17.08.2010 objavlja JAVNI POZIV ZA SODELOVANJE V ODBORIH REGIONALNEGA RAZVOJNEGA SVETA REGIJE...

Razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Občina Radeče razpisuje oddajo neprofitnega stanovanja v najem, in sicer: – dvosobno stanovanje v izmeri 55,87 m2, v I. nads. stanovanjskega bloka Kolenov graben 3, Radeče. Razpis je objavljen na spletni strani www.radece.si in na...