Kategorija: Razpisi

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

Občina Radeče objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo poslovnega prostora bivši BOROVO v Radečah. Več si lahko preberete v prilogi. Priponke: prodajalna BOROVO

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE RADEČE ZA LETO 2011

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 52/06-UPB1) in Odloka o priznanjih Občine Radeče (Ur. l. RS št. 49/05) objavljamo JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Radeče za...

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2011

Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče objavlja javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2011. Javni razpis je odprt do vključno 1. aprila 2011. Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija so v prilogi....

PRILAGAJANJE