Javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Nazaj

Občina Radeče razpisuje oddajo neprofitnega stanovanja v najem, in sicer:

  • enosobno stanovanje št. 3, v I. nadstropju večstanovanjskega objekta na naslovu Svibno 18a, Radeče v izmeri 36,98 m2

Razpis je objavljen na spletni strani www.radece.si in na krajevno običajen način od 26. 7. 2016 do vključno 19. 8. 2016.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis, v vložišču Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, vsak delovni dan: ponedeljek, torek, četrtek od 7.00 do 15.00 ure, sreda od 7.00 do 17.00 ure in petek od 7.00 do 13.00 ure.

Vloge prosilci dostavijo osebno na vložišče Občine Radeče ali pa jih pošljejo s priporočeno pošiljko najkasneje 19. 8. 2016 na naslov: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom »Ne odpiraj – Razpis stanovanje Svibno«.

Besedilo razpisa in obrazec vloge:

razpis Svibno julij 16 vloga stan – julij 16

Prednostna lista Svibno

Preskoči na osrednjo vsebino