JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA IZ PRORAČUNA OBČINE RADEČE V LETU 2016

Nazaj

Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Radeče (Uradni list RS, št. 84/09) obvešča, da je objavljen

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA IZ PRORAČUNA OBČINE RADEČE V LETU 2016

 

  1. Izvajalci projektov in programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega razpisa so registrirana društva (hortikulturna, čebelarska in druga podobna društva) v občini Radeče, katerih namen je ozaveščanje in izobraževanje članov in širše javnosti na svojem področju delovanja. Po tem pravilniku se ne financirajo gasilska društva in društva, ki spadajo v področje športa, kulture oziroma društva, katerih delovanje in aktivnosti so predmet sofinanciranja v ostalih razpisih Občine Radeče.
  2. Predmet sofinanciranja so strokovne ekskurzije, predavanja in akcije – projekti, ki so pomembni za populacijo, ki jo društvo v svoji dejavnosti zastopa.
  3. Besedilo razpisa, razpisna dokumentacija in obrazec vloge so na voljo na vložišču Občine Radeče ter v elektronski obliki na spletni strani radece.si. Razpis je objavljen na krajevno običajen način na oglasnih deskah. Izvajalci morajo prijavo na razpis oddati izključno na predpisanih obrazcih. Več informacij o razpisu je na voljo na tel. št. 03 56 80 800.
  4. Rok za oddajo vlog je najkasneje do 10. 6. 2016 do 12.30 na vložišču Občine Radeče ali tega dne oddano priporočeno po pošti na naslov OBČINA RADEČE, ULICA MILANA MAJCNA 1, 1433 RADEČE s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS DRUŠTVA«.

Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija je priložena.

besedilo razpisa 2016

vzorec pogodbe 2016

obrazec vloge DRUŠTVA KMET

 

 

Preskoči na osrednjo vsebino