Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016!

Nazaj

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016, ki ga je objavil MGRT (Ur. list RS, št. 41, z dne 10.6.2016, ponovljen javni razpis).

Rok za oddajo vlog: 11.7.2016 do 12.00 ure. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje na dan oddaje vloge na pošto do 24.00 ure.

Višina razpisanih sredstev: 560.0000,00 €

Višina nepovratnih sredstev: od 10.000 € do 500.000 €

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov:

– mala podjetja: 45 %

– srednja podjetja: 35 %

– velika podjetja: 25 %

Upravičeni stroški:

– stroški nakupa strojev in opreme;

– stroški nakupa nematerialnih naložb, ki so prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali ne patentiranega tehničnega znanja;

– stroški montaže opreme in strojev, v primeru, da so prikazani na istem računu kot nabavljena oprema in predstavlja sestavni del nabavljene opreme.

Preskoči na osrednjo vsebino