Kategorija: Razpisi

Javno zbiranje ponudb

Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče (v nadaljevanju lastnik objekta) skladno z 51. in 64. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, številka 11/18, 79/18, v nadaljevanju...

PRILAGAJANJE