Kategorija: Razpisi

Razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Občina Radeče razpisuje oddajo neprofitnega stanovanja v najem, in sicer: – dvosobno stanovanje v izmeri 55,87 m2, v I. nads. stanovanjskega bloka Kolenov graben 3, Radeče. Razpis je objavljen na spletni strani www.radece.si in na...

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE RADEČE ZA LETO 2010

Občina Radeče na podlagi določil Statuta Občine Radeče in Odloka o priznanjih Občine Radeče objavlja JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE RADEČE ZA LETO 2010 Rok za predložitev predlogov je 10. maj...

Javni razpis za sofinanciranje področja kulture v letu 2010

Na podlagi Pravilnika, meril in kriterijev o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 44/02) Občina Radeče objavlja javni razpis za financiranje...

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2010

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur.l.RS, št. 22/98, 15/03 in spr.) in Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Radeče (Ur.l.RS, št. 81/04) Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče objavlja javni...

PRILAGAJANJE