Kategorija: Razpisi

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

Občina Radeče objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo poslovnega prostora bivši BOROVO v Radečah. Več si lahko preberete v prilogi. Priponke: prodajalna BOROVO

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE RADEČE ZA LETO 2011

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 52/06-UPB1) in Odloka o priznanjih Občine Radeče (Ur. l. RS št. 49/05) objavljamo JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Radeče za...

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2011

Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče objavlja javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2011. Javni razpis je odprt do vključno 1. aprila 2011. Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija so v prilogi....

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJA IVANA PEŠCA ZA LETO 2011

OBČINA RADEČE Ulica Milana Majcna 1 1433 Radeče Tel.: 03 56 80 800 Fax: 03 56 80 823 E-naslov: info@radece.si Na podlagi 18. člena statuta Občina Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 UPB-1) in Odloka...

RAZPIS ŠTIPENDIJ V POSAVSKI ŠTIPENDIJSKI SHEMI

V prilogi si lahko preberete vsebino RAZPISA ŠTIPENDIJ V POSAVSKI ŠTIPENDIJSKI SHEMI ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2010/2011. Razpisu je priložen tudi prijavni obrazec. Priponke: Javni razpis stipendij PSS 2010-2011-z obrazcem

JAVNI POZIV ZA SODELOVANJE V ODBORIH RRS POSAVJE

Regionalni razvojni svet regije Posavje (v nadaljevanju RRS) na podlagi sprejetega Poslovnika Regionalnega razvojnega sveta in sklepa 1. dopisne seje RRS z dne 17.08.2010 objavlja JAVNI POZIV ZA SODELOVANJE V ODBORIH REGIONALNEGA RAZVOJNEGA SVETA REGIJE...

PRILAGAJANJE