Kategorija: Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje področja kulture v letu 2010

Na podlagi Pravilnika, meril in kriterijev o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 44/02) Občina Radeče objavlja javni razpis za financiranje...

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2010

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur.l.RS, št. 22/98, 15/03 in spr.) in Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Radeče (Ur.l.RS, št. 81/04) Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče objavlja javni...

Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 57/08), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni...

PRILAGAJANJE