Kategorija: Razpisi

Javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Občina Radeče razpisuje oddajo neprofitnega stanovanja v najem, in sicer: enosobno stanovanje št. 16, v III. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Kolenov graben 3, Radeče v izmeri 36,46 m2 Razpis je objavljen na spletni strani...

Javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Občina Radeče razpisuje oddajo neprofitnega stanovanja v najem, in sicer: enosobno stanovanje št. 1, v I. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Kolenov graben 5, Radeče v izmeri 37,09 m2 Razpis je objavljen na spletni strani...

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem!

Predmet namere o oddaji stvarnega premoženja v najem je poslovni prostor v večnamenskem objektu št. 607, na naslovu Svibno 18 A, 1433 Radeče, v skupni površini 119,90 m2, katerega zemljiškoknjižni lastnik je Krajevna skupnost Svibno....

Javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Občina Radeče razpisuje oddajo neprofitnega stanovanja v najem, in sicer: dvosobno stanovanje št. 6, v II. nadstropju večstanovanjskega objekta na naslovu Titova ulica 2, Radeče v izmeri 70,74 m2 Razpis je objavljen na spletni strani...

Javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Občina Radeče razpisuje oddajo neprofitnega stanovanja v najem, in sicer: enosobno stanovanje št. 3, v I. nadstropju večstanovanjskega objekta na naslovu Svibno 18a, Radeče v izmeri 36,98 m2 Razpis je objavljen na spletni strani www.radece.si...