Obvestilo o javnem pozivu za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2

Nazaj

Objavljen je Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2 – https://cptkrsko.si/novo-javni-poziv-za-pomoc-podjetjem-v-gostinstvu-in-turizmu-v-casu-epidemije-covid-19-2/

Do sredstev po tem pozivu so upravičeni mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma), ki so imela na dan 12.3.2020 vsaj enega zaposlenega – šteje tudi samozaposlena oseba (pogoj vsaj en zaposlen tudi na dan oddaje vloge) in v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti:

  •  I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod I 55),
  • I 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod I 56),
  • N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
  • N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
  • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
  • R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
  • R 90.020 Spremljaj. dej. za umetniško uprizarjanje.

Prijavni obrazec za oddajo vloge bo aktiven predvidoma danes 12.4.2021, po 13. uri, na spletnem portalu SPIRIT – https://www.spiritslovenia.si/razpis/366.

Upravičenci, ki so bili prejemniki sredstev po javnem pozivu, objavljenim 16.11.2020, niso upravičeni do pomoči po tem javnem razpisu.

Edini komunikacijski kanal z razpisovalcem javnega poziva je zgolj elektronski naslov: jpg-2@spiritslovenia.si in v primeru tehničnih težav z oddajo vloge telefonska številka: 01/ 828 06 70.

Za več informacij glede pogojev in pomoči prijave na javni poziv se zainteresirani lahko obrnejo tudi na našo SPOT točko, tel.: 07 490 22 25 ali  07 490 22 25.

Lepo pozdravljeni.

 

Mateja Jurečič

Svetovalka za podjetništvo

 SPOT Svetovanje Posavje

Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje

Center za podjetništvo in turizem Krško

Cesta krških žrtev 46, SI – 8270 Krško

T: 00386 (0)7 490 22 25

M: 00386 (0) 51 655 936

www.cptkrsko.si

Preskoči na osrednjo vsebino