Javno zbiranje ponudb

Nazaj

Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče (v nadaljevanju lastnik objekta) skladno z 51. in 64. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, številka 11/18, 79/18, v nadaljevanju ZSPDSLS-1) ter 16. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, številka 11/18, v nadaljevanju Uredba) objavlja povabilo k oddaji ponudbe v okviru javnega zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov in opreme v najem v objektu Turistično rekreacijski center SAVUS Radeče.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO ZBIRANJE PONUDB: JAVNO ZBIRANJE PONUDB TRC SAVUS RADEČE 24.6.2021

Preskoči na osrednjo vsebino