Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem

Nazaj

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 57/08), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 26/06- ZUP-UPB 2, 126/07, 65/08), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 s spremembami), ter sklepa župana Občine Radeče z dne 12. 11. 2009, Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM.

Občina Radeče s tem razpisom oddaja v najem neprofitno stanovanje na naslovu Kolenov graben 5, Radeče, ki bo upravičencu/-ki oddano v najem v letu 2009.

Celotna vsebina razpisne dokumentacije in obrazec vloge, vključno z izjavami, sta objavljena v spodnjih priponkah.

Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi prosilci oddajte do vključno 30. 11. 2009, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek od 7.00 do 15.00, v sredo od 7.00 do 17.00 in v petek od 7.00 do 13.00. Prosilci oddajo vloge osebno na vložišču občine Radeče oziroma jih pošljejo priporočeno po pošti najkasneje 30. 11. 2009 V ZAPRTI KUVERTI na naslov OBČINA RADEČE, ULICA MILANA MAJCNA 1, 1433 RADEČE, s pripisom »NE ODPIRAJ – razpis stanovanje«.

Priponke:

Besedilo.razpisa.za.dodelitev.neprofitnega.stanovanja_nov.09
Vloga.za.dodelitev.neprofitnega.stanovanja_nov.09

PRILAGAJANJE