Kategorija: Novice

Vabilo na predstavitev JR Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Objavljamo vabilo na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti. Dopis – vabilo na predstavitve Več info o razpisu: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/podpora-mikro-malim-in-srednje-velikim-podjetjem-s-podrocja-turizma-za-povecanje-snovne-in-energetske-ucinkovitosti/        ...

Javna razsvetljava – portal in aplikacija za prijavo okvare

Občina je v preteklih letih ter bo tudi v bodoče izvajala planirano energetsko in svetlobnotehnično posodobitev svetilk javne razsvetljave. Z dosedanjo prenovo smo dosegli večjo energetsko učinkovitost in stabilnejše obratovanje. Z zamenjavo starih svetilk smo...

JAVNA RAZGRNITEV PREDLOGA MODELOV VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Občane obveščamo, da bo od 1.10.2019 do vključno 30.10.2019 v prostorih Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, v času uradnih ur potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska...