Kategorija: Projekti in investicije

Projekti 2016: Obnova lokalne ceste Žebnik-Bec (19.04.2016)
Obnova lokalne ceste Žebnik-Bec bo izvedena predvidoma do konca junija 2016 ter zajema obdelavo cestnega ustroja na obstoječi makadamski trasi v dolžini 420 metrov, njegovo asfaltacijo ter izdelavo muld in bankin.
Projekt bo realiziran z nepovratnimi sofinancerskimi sredstvi po 23. členu ZFO-1 v višini 100,00 % vseh upravičenih stroškov.

WiFi4EU tudi na območju občine Radeče

Na podlagi uspešne prijave na poziv Evropske komisije za dodelitev nepovratnih sredstev za spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih je Občina Radeče v maju letošnjega leta zaključila projekt Wifi4EU, za katerega je s strani Evropske...

Radeče “zdravo mesto”

Listina – vključitev Občine Radeče v mrežo zdravih mest 1. 10. 2021 Zdrava mesta je program Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) s katerim ta v praksi promovira celosten in več-disciplinaren pristop lokalne skupnosti k zagotavljanju zdravja...

ESRR: Zelena doživetja Posavja

Zelena doživetja Posavja (ReviZen)   Naziv:             Zelena doživetja Posavja Akronim:       ReviZen Nosilec:          Občina Krško Vrednost:       204.160,69 € z DDV  Trajanje:       01.11.2017 do 30.10.2019 Sklad:             ESRR   Povzetek in namen projekta: V Posavju urbana...

Projekti 2016: Ureditev razsvetljave v športni dvorani v Radečah

Ureditev razsvetljave v športni dvorani v Radečah bo izvedena v letošnjem letu ter zajema zamenjavo 56-ih starih in izjemno potratnih 400W halogenskih reflektorjev z novimi varčnejšimi 28-imi 180W LED svetilkami. Projekt, ki je usmerjen predvsem...

Projekti 2016: Fitnes na prostem

Na trikotnem območju oz. travniku med mostom čez Savo in radeško obvoznico je v letošnjem letu načrtovana izvedba fitnesa na prostem s fitnes napravimi in otroškimi igrali. Projekt je še v fazi načrtovanja, zato podrobnosti...

Projekti 2016: Obnova mrliške vežice v Radečah

Obnova mrliške vežice v Radečah bo izvedena do konca letošnjega leta v dveh fazah. Prva faza obsega zamenjavo obstoječe dotrajane strešne kritine z novo strešno kritino ter zamenjavo obstoječih talnih plošč z novo talno površino,...

Projekti 2016: Sanacija strehe Osnovne šole Radeče

Sanacija strehe Osnovne šole Radeče bo izvedena v času letošnjih šolskih počitnic ter zajema zamenjavo obstoječe dotrajane strešne kritine z novo strešno kritino s hkratno delno zamenjavo dotrajanega lesenega smrekovega ostrešja in vseh ostalih potrebnih...

Projekti 2016: Obnova javne razsvetljave v občini Radeče

Obsežnejša obnova dela sistema javne razsvetljave v občini Radeče je usmerjena v doseganje energetskih prihrankov in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja ter bo izvedena predvidoma do konca julija 2016. Projekt temeljni na menjavi svetilk in postavitvi oz....

Projekti 2016: Postavitev javne razsvetljave na Obrežju

Postavitev javne razsvetljave na Obrežju bo izvedena predvidoma do konca julija 2016 ter zajema gradnjo novega kraka javne razsvetljave s postavitvijo 26-ih kandelabrov z LED svetilkami v dolžini 1.100 metrov na območju naselja Obrežje in...

Preskoči na osrednjo vsebino