POZIV ZA PRIJAVO ŠKODE PO MOČNIH NEURJIH Z OBILNIM DEŽEVJEM, VETROM, ZEMELJSKIMI PLAZOVI IN POPLAVAMI 3. IN 7. JUNIJA 2024

Nazaj

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje objavila Sklep o začetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic močnih neurij z obilnim deževjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami 3. in 7. junija 2024. S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo bili posebej opozorjeni, da se za škodo povzročeno zaradi toče sredstva državnega proračuna na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ne dodeljujejo.

Občina Radeče zato poziva vse občane, ki so 3. in 7. junija 2024  utrpeli škodo zaradi močnih neurij z obilnim deževjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami, da to tudi prijavijo. Obrazce za prijavo ocene škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, na stavbah, delne škode na stavbah in gradbeno – inženirskih objektih lahko oškodovanci dobijo v sprejemni pisarni Občine Radeče oziroma tukaj:

Oškodovance vljudno prosimo za prijavo škode in hkrati opozarjamo, da morajo obrazce oddati najkasneje do srede, 17. julija 2024 do 10:00 ure, po pošti ali osebno v sprejemni pisarni občine Radeče.

Za vse informacije smo vam na voljo preko e-naslova: info@radece.si ali na tel.: 03 56 80 800

Občina Radeče

Preskoči na osrednjo vsebino