Vabilo za 5. izredno sejo Občinskega sveta Občine Radeče

Nazaj

Številka: 900- /2013
Datum: 14. 01. 2013

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 52/06-UPB1, 110/09, 92/12) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 62/99, 75/03, 49/05, 11/06, 25/08) sklicujem 5. izredno sejo Občinskega sveta Občine Radeče, ki bo

v četrtek, 17. januarja 2013, ob 16. uri
v prostorih sejne sobe občinske uprave Občine Radeče.

D N E V N I R E D :

1. Problematika zaprtja Prevzgojnega doma Radeče
– Obrazložitev razloga za sklic je priložena
– Uvodna pojasnila: županja ga. Rafaela Pintarič

Rafaela Pintarič,
županja Občine Radeče

VABLJENI:
-Svetniki občinskega sveta
-Podžupan
-Direktorica občinske uprave
-Predsednica NO, mag. Marjeta Lipec
-Poslanec DZ RS, g. Matjaž Han
-Direktor Prevzgojnega doma Radeče, g. Franc Majcen, Pot na brod 21, Radeče
-Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, minister dr. Senko Pličanič,Župančičeva 3, Lj.
-Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, državni sekretar g. Helmut Hartman, -˝-
-Gen.dir. Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij g. Dušan Valentinčič, Jesenkova ul.3, Lj.
-Predsednik sindikata PD Radeče, g. Domen Šetina, Pot na brod 21, Radeče
-Podpredsednik sindikata PD Radeče, g. Stane Kožuh, Pot na brod 21, Radeče
-Vodja oddelka za vzgojo PD Radeče, ga. Vanja Počivalšek, Pot na brod 21, Radeče
-Vodja oddelka za izobraževanje PD Radeče, g. Danilo Lesjak, Pot na brod 21, Radeče
-Vodja oddelka za varnost PD Radeče, g. Stojan Čeč, Pot na brod 21, Radeče
-Vodja oddelka za splošne in pravne zadeve PD Radeče, ga. Majda Lipec, Pot na brod 21,
-Strokovni delavci občinske uprave
-Direktorji javnih zavodov in JP Komunala Radeče d.o.o.
-Predsedniki Svetov KS
-Akreditirani novinarji

Preskoči na osrednjo vsebino