Vabilo za 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče

Nazaj

Številka: 900- /2011
Datum: 12. 01. 2011

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Radeče (neuradno prečiščeno besedilo z dne 25. 01. 2010) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče (neuradno prečiščeno besedilo z dne 23 04. 2008) sklicujem 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče, ki bo

v ponedeljek, dne 24. januarja 2010, ob 16. uri
v prostorih sejne sobe občinske uprave Občine Radeče.

D N E V N I R E D :

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje, z dne 21. 12. 2010

2. Obravnava in potrditev dnevnega reda

3. Pregled realizacije sklepov zadnje seje

4. Vprašanja, mnenja in pobude svetnikov

5. Obravnava in sprejem soglasja k povišanju cen storitev kabelskega sistema v Občini Radeče
– Gradivo priloženo
– Uvodna pojasnila: župan g. Matjaž Han

6. Sklepanje o predlogu razpisne komisije za imenovanje direktorja JZ KTRC Radeče
– Gradivo priloženo
– Uvodna pojasnila: predsednik razpisne komisije g. Tomaž Režun

7. Predstavitev predloga Proračuna Občine Radeče za leti 2011 in 2012
– Gradivo priloženo
– Uvodna pojasnila: župan g. Matjaž Han

8. Razno

Svetnike obveščam, da bo naslednja seja Občinskega sveta Občine Radeče, na kateri bo opravljena splošna razprava o predlogu Proračuna za leti 2011 in 2012, v petek, dne 28. januarja 2011.

Župan Občine Radeče
Matjaž Han
VABLJENI:
– Svetniki
– Direktorica občinske uprave
– Podžupanja
– Predsednica Nadzornega odbora občine
– Uvodničarji
– Direktor KKS Radeče g. Damijan Sonc
– Direktorji javnih zavodov in
– Direktor JP Komunala Radeče d.o.o.
– Predsedniki Svetov KS
– Akreditirani novinarji

 

4_seja_obcinski svet

Preskoči na osrednjo vsebino