vabilo za 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Radeče

Nazaj

Številka: 900-11/2011
Datum: 18.11.2011

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 52/06-UPB1, 110/09) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 62/99, 75/03, 49/05, 11/06, 25/08) sklicujem 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Radeče, ki bo

v ponedeljek, 21. novembra 2011, ob 19.00 v prostorih sejne sobe občinske uprave Občine Radeče

D N E V N I R E D

1. Gospodarska situacija v podjetju Radeče papir d.o.o.
– gradivo bo posredovano na seji, obrazložitev razloga za sklic je priložena
– uvodna pojasnila: župan Matjaž Han

Župan Občine Radeče
Matjaž Han

VABLJENI:
– Svetniki občinskega sveta
– Direktorica občinske uprave
– Podžupanja
– Predsednica NO
– Direktor RP g. Janez Pelhan, Njivice 7, Radeče
– Direktor SKS RP in Muflona g. Janez Pezdirc, Njivice 7, Radeče
– Predsednik sindikata RP g. Stane Klanšek, Zagrad 35, Radeče
– Predsednik sindikata RPM g. Mitja Medved, Jagnjenica 33 b, Radeče
– Predsednica sveta delavcev RP, ga. Evelina Kosem, Prapretno 12 a, Radeče
– Strokovni delavci občinske uprave
– Direktorji javnih zavodov in v. d. direktorica JP Komunala Radeče d.o.o.
– Predsedniki svetov KS
– Akreditirani novinarji

Preskoči na osrednjo vsebino