Vabilo k oddaji ponudb za namestitev omrežja WiFi4EU – DOPOLNITEV

Nazaj

Občina Radeče je dne 25.01.2022 objavila javni razpis za, s katerim je povabila ponudnike k oddaji ponudb za namestitev omrežja Wifi4EU, zajemajoč vse aktivnosti, ki so potrebne za namestitev in za delovanje omrežja WiFi4EU, za obdobje 36 mesecev. Projekt se izvaja v okviru pobude WIFI4EU. Pobuda WiFi4UE se financira s finančno podporo Evropske unije, sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) – WiFi4EU.

Na podlagi vprašanj potencialnih ponudnikov pojasnjujemo, da MORAJO ponudniki v obrazcih OBR-C in OBR-P pri Merilu 1 Ponudbena cena kot vrednost pod točko A (Stroški namestitve WiFi4EU omrežja) vpisati vrednost celotnega WiFi4EU voucherja, torej 15.000,00 €. V primeru, da bo ponujena vrednost v tej točki nižja od 15.000,00 €, bo ponudba izločena. 

V vseh ostalih točkah javni razpis ostaja nespremenjen.

PRILAGAJANJE