Urnik uporabe igrišča Prevzgojnega doma Radeče

Nazaj

Spoštovani;
Glede na to, da se zaradi energetske sanacije stavbe v okolici šole izvajajo dela in igrišče ni na voljo, lahko občani v času počitnic skladno z dogovorom koristijo igrišče Prevzgojnega doma Radeče.
Urnik uporabe igrišča je v priloženem dopisu.

Hvala za razumevanje!

urnik uporabe igrišča

PRILAGAJANJE