Urnik Posavske potujoče knjižnice – postajališča Vrhovo, Svibno in Jagnjenica

Nazaj

 

Naš svet je bogat in raznolik

VSTOPITE – BERITE

pripovedujejo ga knjige

 

P O S A V S K A   P O T U J O Č A  K N J I Ž N I C A

po vijugavih poteh hribovja in dolin

 

prihaja k nam, in sicer po naslednjem urniku:

 

Termin VRHOVO

(parkirišče pri Bar Branka)

SVIBNO

(pri šoli)

JAGNJENICA

(pri gasilskem domu)

četrtek, 8. 10. 2020 8.00 – 8.40 9.00-10.00 10.10-10.50
sreda, 21. 10. 2020 8.00 – 8.30 8.50-9.40 9.50-10.30
četrtek, 5. 11. 2020 8.00 – 8.40 9.00-10.00 10.10-10.50
sreda, 18. 11. 2020 8.00 – 8.30 8.50-9.40 9.50-10.30
četrtek, 3. 12. 2020 8.00 – 8.40 9.00-10.00 10.10-10.50
sreda, 16. 12. 2020 8.00 – 8.30 8.50-9.40 9.50-10.30

 

Posavska potujoča knjižnica

info@posavska-potujoca.si

www.posavska-potujoca.si

040 765 004

 

 

Za vstop na potujočo knjižnico je obvezna uporaba maske in

 upoštevanje drugih navodil v zvezi z omejevanjem širjenja koronavirusa.

Urnik PPK okt. do dec. 2020

 

Preskoči na osrednjo vsebino