Ukrepi za zajezitev širjenja Covid19 po regijah – POSAVSKA REGIJA

Nazaj

Občine: Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, Sevnica

https://www.gov.si/zbirke/seznami/ukrepi-za-zajezitev-sirjenja-covid-19-po-regijah/posavska-regija/

Ureditev začne veljati 15. decembra 2020 in velja do vključno 23. decembra 2020.

Sproščamo izvajanje določenih dejavnosti

V vseh statističnih regijah je ponovno dovoljeno obratovanje

  • cvetličarnam,
  • avtopralnicam,
  • kemičnim čistilnicam,
  • izvajalcem higienske nege (razen dejavnosti salonov za nego telesa in dejavnosti piercinga, tetoviranja in podobnih postopkov),
  • poleg bančnih in zavarovalniških storitev se omogoča tudi druge finančne storitve.

Dodatna pojasnila glede omejitev pri prodaji blaga in storitev

Omogočamo izvajanje javnega prevoza potnikov v omejenem obsegu

Glede na to, da fakultete, srednje in osnovne šole ter vrtci še ne delujejo, se bo javni potniški promet odvijal po počitniškem voznem redu.

Potrebno je upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede nošenja mask,  razkuževanja rok, zasedenosti ter vstopanja in izstopanja iz vozil. Pri tem mora:

  • voznik avtotaksi vozila pred vstopom novega potnika poskrbeti za ustrezno dezinfekcijo delov vozila, ki so bili v fizičnem stiku s potnikom,
  • pri posebnih linijskih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z avtobusi, je število potnikov omejeno na število registriranih sedežev v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom,
  • pri posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih potnikov in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo s kombiji, je lahko zasedenih največ 6 sedežev,
  • prevoz oseb s krožno kabinskimi žičnicami, vlečnicami in sedežnicami je dovoljen za največ eno osebo ali člane istega gospodinjstva, razen, ko gre za nujno oskrbo, medicinsko pomoč, zaščito ali reševanje.

Vsem potnikom svetujemo, da kupijo vozovnice v predprodaji.

Še vedno ostajajo v veljavi:

Preskoči na osrednjo vsebino