Stališča Občine Radeče do pripomb in predlogov v zvezi z OPN Radeče

Nazaj

V skladu z drugim odstavkom 4. člena Sklepa o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče in okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja (št.: 350-4/2007 z dne 11. 9. 2009) Občina Radeče v spodnji priponki objavlja stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve ter javne obravnave “dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN) ter okoljskega poročila (OP) Občine Radeče”.

Stalisca do pripomb OPN Radece

Preskoči na osrednjo vsebino