Spremembe in dopolnitve DPN za cesto Hrastnik – Zidani Most – JAVNO NAZNANILO

Nazaj

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, kot pripravljavec priprave državnih prostorskih načrtov, z javnim naznanilom obvešča javnost o objavi pobude za spremembe in dopolnitve Državnega prostorskega načrta za cesto G2–108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče, ki jo je dne 25. 1. 2019 podalo Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet. Pobudo je pod številko 8415 novembra 2018 izdelalo podjetje Ljubljanski urbanistični zavod, d. d., Ljubljana.

 

Pobuda bo od 19. februarja 2019 do 28. marca 2019 objavljena v digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor (pod »delovna področja/prostorski načrti/državni prostorski načrti/javne razgrnitve in seznanitve«), povzetek za javnost pa je dostopen tukaj.

 

Javnost ima možnost v času objave pobude nanjo dati predloge in pripombe. Le-te lahko javnost pošlje na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, ali na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer naj v rubriki »zadeva« navede ključne besede »Pobuda za spr. in dop. DPN Hrastnik–Zidani Most«.

Preskoči na osrednjo vsebino