Sporočilo za javnost Vlade Republike Slovenije – 50. redna seja, z dne 20. 1. 2021

Nazaj

Vlada je na včerajšnji seji sklenila, da gredo prihodnji teden v šole osnovnošolci prve triade in vrtčevski otroci v devetih statističnih regijah, v katerih se sproščajo tudi nekatere storitve. Glede na to, da se na dnevni ravni število okužb zmanjšuje, se sprošča tudi prepoved obratovanja žičniških naprav.

Seznanitev vlade s tedenskim poročilom inšpekcijskih služb

Vlada se je seznanila s poročilom Zdravstvenega  inšpektorata Republike Slovenije (ZIRS) in drugih  inšpekcijskih organov glede izvajanja nadzora nad obvladovanjem epidemije COVID-19  v času od 11. do 17. januarja 2021.

Skupno število opravljenih nadzorov ZIRS in drugih inšpekcijskih organov v zvezi z obvladovanjem COVID-19 je bilo 3.615. Izrečenih je bilo 28 prekrškovnih sankcij, 337 opozoril po ZP-1 in 91 upravnih ukrepov.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2

Vlada Republike Slovenije je obravnavala Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega koronavirusa (SARS-CoV-2).

Od 12. do 18. januarja 2021 je policija prejela 92 prijav o kršitvah odloka, lastnih ugotovitev o kršitvah je bilo 1237. Izrekla je 967 opozoril ali ukazov po ZNPPol ali ZNB in uvedla 431 prekrškovnih postopkov po ZNB (PKP5). Policija je v tem obdobju na meji izdala 4312 potrdil o napotitvi v karanteno na domu, kar je za 39 odstotkov manj kot teden prej. Glede na državo prihoda je bilo največ napotitev v karanteno na domu za osebe, ki so pripotovale iz Bosne in Hercegovine (1743), Kosova (1106), Severne Makedonije (382) in Hrvaške (368).

V tem obdobju je bilo obravnavanih 62 oseb, ki so nezakonito prestopile državno mejo. Letos do 18. januarja je policija obravnavala dva primera, v katerih so bili prijeti trije tihotapci ljudi (dva tujca in en slovenski državljan) z 19 nezakonitimi migranti. Zoper tri tihotapce ljudi je bil odrejen pripor.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Pregled razpoložljivosti inšpektorjev in nujnih nalog inšpekcij v obdobju od 12. do 19. januarja 2021

Vlada Republike Slovenije je obravnavala Pregled razpoložljivosti inšpektorjev in nujnih nalog inšpekcij v obdobju od 12. do 17. januarja 2021 in sicer v zvezi z izvajanjem inšpekcijskega nadzora na podlagi določb Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije (ZIUPOPDVE) v zvezi z Zakonom o nalezljivih boleznih (ZNB).

Iz gradiva o razpoložljivih inšpektorjih, nujnih nalogah inšpekcij ter izrečenih ukrepih in opravljenih nadzorih na inšpektorja v obdobju od 12. do 17. januarja 2021 v zvezi z izvajanjem inšpekcijskega nadzora na podlagi določb Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije izhaja, da je bilo v tem obdobju skupaj izrečenih manj ukrepov na inšpektorja (1,2) kot v preteklem obdobju (1,6), kljub temu pa so posamezne inšpekcije izrekle več ukrepov, kot npr. Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije  in Urad za kemikalije kot v preteklem obdobju.

Prav tako je bilo v navedenem obdobju skupaj opravljenih manj nadzorov na inšpektorja (9,7), kot v prejšnjem obdobju (11,2), kljub temu pa so nekatere inšpekcije opravile večje število nadzorov kot v preteklem obdobju, npr. Inšpektorat za šolstvo in šport, Tržni inšpektorat in Uprava yza varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Vlada se je seznanila s poročilom o izvajanju nadzora cepljenja proti COVID-19

Vlada se je seznanila s poročilom Zdravstvenega inšpektorata RS  o izvajanju nadzora nad obvladovanjem cepljenja proti COVID-19 v obdobju med 27. decembrom 2020 in 16. januarjem 2021.

ZIRS je nadzor opravil na 20 cepilnih mestih iz seznama Nacionalne strategije, poleg njih tudi na Onkološkem inštitutu zaradi sumov na neskladnosti.

Kontrolni postopki so zajemali:

 • število zaprošenih odmerkov cepiva po posameznih cepilnih mestih
 • število prejetih odmerkov po posameznih cepilnih mestih
 • število izvedenih cepljenj po posameznih cepilnih mestih
 • struktura cepljenih oseb
 • vnos opravljenih cepljen v Elektronski register cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju (eRCO).

V postopku je bilo ugotovljenih 14.144 skladnih cepljenj in 297 neskladnih cepljenj. Vnosi cepljenj v ErCO so bili do 17. januarja 2021 v 86 odstotkih nepopolni in v 14 odstotkih popolni.

V 6 zdravstvenih ustanovah je bilo zaznano cepljenje oseb izven Nacionalne strategije, največ na Onkološkem inštitutu kjer so zaznali 233 cepljenih oseb izven strategije cepljenja, v ZD Velenje 25, v ZD Grosuplje 23, v SB Jesenice 10, v ZD Domžale 5 in v SB Nova Gorica 1.

V UKC Ljubljana, UKC Maribor, SB Celje, ZD Slovenska Bistrica, SB Izola, SB Nova Gorica, SB Murska Sobota, SB Slovenj Gradec, SB Novo Mesto, ZD Logatec, Uri Soča, Bolnišnica Golnik, ZD Postojna, SB Trbovlje SB Ptuj in SB Brežice so se cepljenja izvajala skladno s strategijo.

Opravljen je bil tudi nadzor o uporabi 6. doze. Največ jih je bilo z 6. odmerkom cepljenih v UKC Ljubljana, najboljšo procentualno realizacijo (20odstotkov) pa so imeli v bolnišnici Golnik, SB Murska Sobota, Onkološki inštitut in SB Slovenj Gradec.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Prihodnji teden gredo v šole osnovnošolci prve triade in vrtčevski otroci v devetih statističnih regijah

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, z izjemo prepovedi zbiranja v vrtcih in osnovnih šolah za učence od 1. do vključno 3. razreda  v tistih regijah, ki so v skladu z načrtom sproščanja ukrepov ob pojenjanju epidemije COVID-19, v rdeči fazi. Te pa so: Gorenjska, Koroška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska, Podravska, Primorsko-notranjska, Zasavska, Pomurska in Savinjska regija.

Prav tako je z odlokom odpravljena prepoved zbiranja za študente za opravljanje laboratorijskih vaj in individualnega pouka (tako v višjih strokovnih šolah, kakor tudi na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih). Izjeme, ki jih predvideva odlok pri zbiranju, veljajo za zaposlene v zavodih in za posameznike, ki v njih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske pogodbe) ter člane organov zavodov.

Za vrtce, ki niso v regijah v rdeči fazi, še vedno velja, da opravljajo nujno varstvo za otroke. Župan občine, kjer vrtec obratuje, lahko oceni, da je njegovo delovanje nujno potrebno za varstvo otrok katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti. V tem primeru prepoved zbiranja v zmanjšanem obsegu za vrtec ne velja.

Prav tako je dodatno določena izjema od prepovedi zbiranja (ne glede na regijo) za učence in dijake, ki potrebujejo nujno pomoč svetovalne službe, ter za izvedbo nujnih postopkov povezanih z nadaljevanjem izobraževanja.

Zavodi morajo pri svojem delu upoštevati smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj. Odlok začne veljati 23. januarja 2021 in velja do 29. januarja. Izjeme iz odloka, ki veljajo za devet regij, se začnejo uporabljati v torek, 26. januarja 2021, po predhodno opravljenem testiranju zaposlenih s HAGT testom.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vlada izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

Zaradi omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji z nekaterimi izjemami.

Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne velja za izvajanje:

 • nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil,
 • rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga ter
 • postopkov in nalog v tahografskih delavnicah.

Veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki zaradi začasne prepovedi iz 1. člena tega odloka potečejo od uveljavitve tega odloka do vključno 31. marca 2021, se podaljša do 31. decembra 2021.

Podaljšanje iz prejšnjega odstavka velja tudi za vozniška dovoljenja, teoretični del vozniškega izpita in izkaznice o vozniških kvalifikacijah, ki jim je veljavnost zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji potekla v obdobju od uveljavitve Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji do uveljavitve tega odloka.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji bo začel veljati 23. januarja 2021 in velja do 29. januarja 2021.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Vlada izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije omogoča izvajanje javnega prevoza potnikov v omejenem obsegu in določa obveznosti potnikov in izvajalcev javnega prevoza. S sprejetimi spremembami se zagotavlja dosledno izvajanje higienskih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Vlada Republike Slovenije je z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju RS (Uradni list RS, št. 2/21), z dnem 8. 1. 2021, prepovedala obratovanja vseh žičniških naprav za prevoz oseb. Navedeni odlok določa izjeme za opravljanje prevozov:

 • v primerih nujne oskrbe, medicinske pomoči, zaščite in reševanja,
 • kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov, ki niso prepovedani z drugimi odloki, za katere je Ministrstvo, pristojno za infrastrukturo, odobri prevoze.

Pri presoji epidemioloških razmer, ki jih je po odločbi in sklepu Ustavnega sodišča RS treba presojati vsak teden, vlada ugotavlja, da se na dnevni ravni število okužb zmanjšuje, zato predlaga sproščanje prepovedi obratovanja žičniških naprav, na način da se dovoli obratovanje žičniških naprav ob hkratnem upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v NIJZ) in da upravljavec žičniških naprav zagotovi hitro testiranje (HAGT) v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče.

Uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih prog bo dovoljena osebam, ki predložijo negativni test na COVID-19, opravljen v Sloveniji in ki ni starejši od 24 ur, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev. Predložitev negativnega testa COVID-19 ne bo potrebna za profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov.

NIJZ je pripravil priporočila, da je v manjših zaprtih žičniških napravah (krožne kabinske žičnice, do 6 potnikov) dovoljen prevoz enega potnika, izjema bodo osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu ali so sicer v tesnih stikih. Na nihalni žičnici in vzpenjači bo potrebna medosebna razdalja najmanj 1,5 m, prav tako bodo izjema osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu ali so sicer v tesnih stikih.

Javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem in železniškem prometu se izvaja v skladu z modeli osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Javni linijski prevoz potnikov se izvaja v počitniškem režimu dokler poteka izobraževanje na daljavo. Javni linijski prevoz potnikov se izvaja v registriranem obsegu, ko se v šolah izvaja pouk za učence  katerekoli starostne skupine. Vse oblike prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem in železniškem prometu in prevoz oseb z vsemi vrstami žičniških naprav se izvajajo v skladu z določili tega odloka in priporočili NIJZ.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od 23. do 29. januarja 2021.

Zaradi omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se predlaga nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije z nekaterimi izjemami, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja. Z zadevnim odlokom se v primerjavi z veljavnim odlokom širijo izjeme v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko.

V statističnih regijah Osrednjeslovenska, Pomurska, Savinjska, Podravska, Gorenjska, Obalno-kraška, Koroška, Zasavska in Primorsko-notranjska izjema od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom velja tudi za:

 • premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov kmetovalcev,
 • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles) in
 • specializirane prodajalne z otroškim programom.

 Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Izjema za vstop brez karantene za lastnike zemljišč in objektov za vzdrževalna dela

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 22. januarja 2021 in velja do 29. januarja 2021.

Dopolnjena izjema tudi za lastnike objektov in zemljišč

Vstop v Republiko Slovenijo iz države na rdečem seznamu brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 se dovoli za novo izjemo, in sicer:

 •  državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje.

Pri preostalih izjemah, veljavnosti testov PCR in HAT ter pri napotitvi v karanteno na meji ni sprememb.

Rdeči seznam držav (karantena ob vstopu, razen za izjeme ali z negativnim testom PCR ali HAT)

Na seznamu držav člani EU oziroma schengenskega območja je nekaj sprememb pri administrativnih enotah Danske, Francije, Grčije in Norveške. Na seznam tretjih držav so dodani Barbados, Sejšeli ter Sveti Vincencij in Grenadine.

Države članice EU oziroma schengenskega območja (velja od 22. januarja 2021):

 1. Andora
 2. Avstrija
 3. Belgija
 4. Bolgarija
 5. Ciper
 6. Češka
 7. Danska (samo posamezne administrativne enote): vse administrativne enote, razen pokrajin Ferski otoki in Grenlandija
 8. Estonija
 9. Francija: vse administrativne enote celinske Francije in vsa čezmorska ozemlja, razen čezmorskih ozemelj Guadeloupe, Martinique in La Reunion
 10. Grčija (samo posamezne administrativne enote): vse administrativne enote, razen administrativnih enot Južnoegejski otoki, Kreta, Epir in Jonski otoki
 11. Hrvaška
 12. Irska
 13. Italija
 14. Latvija
 15. Lihtenštajn
 16. Litva
 17. Luksemburg
 18. Madžarska
 19. Malta
 20. Monako
 21. Nemčija
 22. Nizozemska
 23. Norveška (samo posamezne administrativne enote): Oslo, Rogaland, Trøndelag in Viken
 24. Poljska
 25. Portugalska
 26. Romunija
 27. San Marino
 28. Slovaška
 29. Španija
 30. Švedska
 31. Švica
 32. Vatikan

 

Tretje države (velja od 22. januarja 2021)

 1. Afganistan
 2. Albanija
 3. Alžirija
 4. Angola
 5. Argentina
 6. Armenija
 7. Azerbajdžan
 8. Bahami
 9. Bahrajn
 10. Bangladeš
 11. Barbados
 12. Belize
 13. Belorusija
 14. Benin
 15. Bocvana
 16. Bolivija
 17. Bosna in Hercegovina
 18. Brazilija
 19. Burkina Faso
 20. Burundi
 21. Butan
 22. Čad
 23. Čile
 24. Črna gora
 25. Demokratična republika Kongo
 26. Dominikanska republika
 27. Egipt
 28. Ekvador
 29. Ekvatorialna Gvineja
 30. Eritreja
 31. Esvatini
 32. Etiopija
 33. Filipini
 34. Gabon
 35. Gambija
 36. Gana
 37. Gruzija
 38. Gvajana
 39. Gvatemala
 40. Gvineja
 41. Gvineja Bissau
 42. Haiti
 43. Honduras
 44. Indija
 45. Indonezija
 46. Irak
 47. Iran
 48. Izrael
 49. Jamajka
 50. Jemen
 51. Jordanija
 52. Južna Afrika
 53. Južni Sudan
 54. Kamerun
 55. Kanada
 56. Katar
 57. Kazahstan
 58. Kenija
 59. Kirgizija
 60. Kolumbija
 61. Komori
 62. Kosovo
 63. Kostarika
 64. Kuvajt
 65. Lesoto
 66. Libanon
 67. Liberija
 68. Libija
 69. Madagaskar
 70. Malavi
 71. Maldivi
 72. Mali
 73. Maroko
 74. Mavretanija
 75. Mehika
 76. Moldavija
 77. Mongolija
 78. Mozambik
 79. Namibija
 80. Nepal
 81. Niger
 82. Nigerija
 83. Nikaragva
 84. Oman
 85. Pakistan
 86. Panama
 87. Papua Nova Gvineja
 88. Paragvaj
 89. Peru
 90. Republika Kongo
 91. Rusija
 92. Salvador
 93. Sao Tome in Principe
 94. Savdska Arabija
 95. Sejšeli
 96. Senegal
 97. Severna Koreja
 98. Severna Makedonija
 99. Sierra Leone
 100. Sirija
 101. Slonokoščena obala
 102. Somalija
 103. Srbija
 104. Srednjeafriška republika
 105. Surinam
 106. Sveti Vincencij in Grenadine
 107. Tadžikistan
 108. Tanzanija
 109. Togo
 110. Trinidad in Tobago
 111. Tunizija
 112. Turčija
 113. Turkmenistan
 114. Ukrajina
 115. Urugvaj
 116. Uzbekistan
 117. Venezuela
 118. Vzhodni Timor
 119. Zambija
 120. Združene države Amerike
 121. Združeni arabski emirati
 122. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
 123. Zelenortski otoki
 124. Zimbabve

 Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Vlada podaljšala Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19

Z Odlokom o spremembi Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (odlok) se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19  je vlada podaljšala veljavnosti ukrepov do 11. februarja 2021.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

V Odloku o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 so zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 določeni ukrepi na področju izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja. Imenovani zdravnik in zdravstvena komisija odločata o zadevah iz svoje pristojnosti na podlagi 81. in 82. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju le na podlagi razpoložljive dokumentacije.

Za nemoteno izdajo in izposojo medicinskih pripomočkov določeno, da lahko generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) s sklepom določi način izdaje medicinskih pripomočkov, obveznost in način poslovanja dobaviteljev z zavarovanimi osebami in ZZZS, izdajo in izposojo medicinskih pripomočkov brez prisotnosti zavarovane osebe in uporabe kartice zdravstvenega zavarovanja ter druge nujne ukrepe pri preskrbi zavarovanih oseb z medicinskimi pripomočki.

Kot začasni ukrep je določena pravica zavarovanih oseb do sanitetnega prevoza v primeru popolne prepovedi izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, s čimer se zavarovancem omogoči dostop do zdravstvenih storitev. Vlada skladno s 4. členom preverja utemeljenost ukrepov na podlagi strokovnih mnenj.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

Z odlokom se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo.

S tem odlokom se do 29. januarja 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

 • Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji,
 • Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov,
 • Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2,
 • Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah,
 • Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

V posameznih odlokih so določbe, ki vlado zavezujejo k preverjanju utemeljenosti ukrepov iz posameznega odloka vsakih sedem dni, prav tako pa končna določba jasno določa sedemdnevno veljavnost posameznega odloka.

Vlada se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zadnje ocene se je vlada odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Sklep o izvajanju ukrepov po Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da epidemiološka situacija v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19, zaradi katere so bili z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah uveljavljeni začasni ukrepi, ne omogoča razveljavitve ali spremembe navedenega odloka.

Z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah se določajo naslednji začasni ukrepi: vloge se lahko vlagajo brez kvalificiranega elektronskega podpisa, omeji se možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog neposredno pri organu, organu se omogoči, da lahko izključi javnost iz ustnih obravnav in drugih procesnih dejanj zaradi varovanja zdravja udeležencev, omeji se pregledovanje dokumentov upravne zadeve v uradnih prostorih, dopusti se vročanje na navadni elektronski naslov, dopusti se podaljšanje roka za izdajo in vročitev odločbe, če zaradi razlogov v zvezi ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni na strani organa ali stranke odločbe ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku, dopusti se tudi podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti, če te ni mogoče izpolniti v postavljenem roku.

Veljavnost začasnih ukrepov je z odlokom vezana na konec epidemije, vendar ne več kot tri mesece. Po Zakonu o splošnem upravnem postopku vlada mesečno preverja okoliščine in njihovo upravičenost, zaradi katerih so začasni ukrepi sprejeti.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Preskoči na osrednjo vsebino