Sklep o preklicu Sklepa o aktiviranju delnega Načrta zaščite in reševanja ob potresu v Občini Radeče ter 7. in 8. poglavja Regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije

Nazaj

Sklep o preklicu Sklepa o aktiviranju delnega Načrta zaščite in reševanja ob potresu v Občini Radeče, št. 841-1/2020/2 z dne 13. 3. 2020 ter 7. in 8. poglavja Regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, št. 432-20/2020-4 z dne 13. 3. 2020:

2020-05-29-Sklep o preklicu sklepa

S tem sklepom se prekliče tudi Odredba župana in poveljnika CZ Občine Radeče o aktiviranju občinskega štaba CZ Občine Radeče in sil za zaščito, reševanje in pomoč, št. 841-1/2020/2 z dne 13. 3. 2020. 

 

Preskoči na osrednjo vsebino