ARHIV sestava občinskega sveta v mandatu 2010-2014

Nazaj

Socialni Demokrati

JANEZ PREŠIČEK
Ulica talcev 1
041 644 832
 socialni-demokrati
FRANC KADUNC  
Prnovše 9 031 610 503
MARIJA IMPERL  
Pot na stadion 9 031 352 662
ANDREJA BURKELC KLAJN  
Vrhovo 51 03 56 86 211
RADO MREŽAR  
Jagnjenica 57 041 794 393
ALENKA BERVAR  
Titova ulica 97 031 336 521
TOMAŽ REŽUN  
Pot na brod 1 031 759 729

Slovenska Demokratska stranka

DAMJANA PETAVAR DOBOVŠEK
Pot na brod 2
031 669 393
 
PETER MLAKAR  
Pot na jez 13a 041 644 782
HELENA BREGAR ŠRAMEL  
Jagnjenica 11 03 56 85 273

Zveza za napredek Radeč in radeškega območja

ZDENKA HUDOKLIN
Krakovo 21
041 297 457
 
ZORAN ČULK  
Titova ulica 46 041 628 529
JOŽEF PETAUER  
Jagnjenica 61 031 680 773
JANEZ RENKO  
Svibno 38 031 803 375

Demokratična stranka upokojencev Slovenije

MIRO FLORJANC (prenehanje mandata dne 2. 4. 2014)
Pot na jez 28

MIRKO ROZMAN (nadomestni član OS Občine Radeče, mandat od 28. 5. 2014)
Pot na brod 4
041 777 673

 

Nova Slovenija

MIRAN PRNAVER
Hotemež 28
041 864 900
 
PRILAGAJANJE