Rekonstrukcija regionalne ceste R3-665/1191 skozi Radeče

Nazaj

Projekt ureditve regionalne ceste R3-665/1191 skozi Radeče, Radečanom bolj poznane pod imenom Titova ulica, ob obnovi samega cestišča, kar zaradi poteka trase znotraj urbanega naselja, že samo po sebi predstavlja visoko stopnjo zahtevnosti, zajema tudi izvedbo rekonstrukcije in novogradnjo vodov javne komunalne infrastrukture, postavitev nove javne razsvetljave in izgradnjo pločnika v dolžini celotne obnove cestišča. Gre za investicijo, ki je izrednega pomena za našo občino, a hkrati predstavlja veliko obremenitev za proračun. Vrednost celotne investicije, vključno z novogradnjo kanalizacije, namreč znaša okoli 2 milijona evrov, pri čemer Občina Radeče prispeva približno četrtino sredstev, preostali delež pa bo v okviru sredstev državnega proračuna zagotovila Direkcija Republike Slovenije za ceste.

Preskoči na osrednjo vsebino